Home

Skapa en sluta röka grupp

Hjälp att sluta röka - 1177 Vårdguide

 1. Sluta röka helt och hållet på de ställen där du tillbringar din mesta tid, till exempel jobbet, skolan eller hemma. Gör en hälsoplan som ett extra stöd om du vill. Hjälp och stöd för dig som vill sluta röka
 2. Gruppsamtal effektiv sluta röka-metod. På vårdcentralen Källstorp i Trollhättan är fler än varannan rökfri ett år efter att ha varit med i en sluta röka-grupp. Den som driver sluta röka-grupperna på vårdcentralen är distriktssköterskan Marianne Reimertz. - Grupper är bra vid rökavvänjning
 3. Skapa en sluta-röka-grupp. Här är några möjliga medlemmar som kan hjälpa dig att sluta röka. Läs mer > Förbered ditt hem för att bli rökfritt. Ditt hem ska vara en plats där du finner ro,.
 4. Skapa ett stödnätverk som hjälper dig att sluta röka. Vi förstår att det kan vara svårt att sluta röka. Det kommer att finnas stunder då du behöver lite moraliskt stöd. Om du har någon som stöttar dig när du behöver kan det hjälpa dig att hålla dig på rätt spår. Här är våra förslag på hur du kan skapa ett sluta röka.
 5. Du kanske också behöver ändra dina vanor lite. Så här kan du göra för att sluta röka: 1. Bestäm ett datum. Välj ett datum när du ska sluta röka, till exempel om två veckor. Då hinner du förbereda dig. 2. Anteckna när du röker. Under en dag, skriv ner svaret på de här frågorna varje gång du röker
 6. ska risken för återfall
 7. Just därför tycker jag att en grupp med max 10 personer är lagom eftersom man då kan få ett hum om varje person som deltar och därefter kanske känna sig mer bekväm. Start- och slutdatum: Sluta röka gruppen kommer att pågå under två månader med 7 träffar

Reid et al., 2008). En annan anledning till rökning kan vara en känsla av grupptillhörighet (Lundqvist, Weinehall & Öhman, 2007). Skäl till att sluta röka Det finns många olika skäl till att de som röker väljer att sluta. Ofta uppkommer blandade känslor inför nödvändigheten att sluta och en tvångsmässig önskan om att fortsätta Man kan göra detta genom att jämföra två olika bilder av ett par friska lungor med ett par lungor hos en rökare och att lista ur alla hälsoeffekter som man får när man rökar. De nackdelar som finns är att affischen tilltalar inte till målgruppen, att de tar budskapet inte allvarligt, och att de ignorerar eller förstörar affischen Sluta röka i grupp - start 31 januari. För dig som är listad hos oss kan vi nu erbjuda platser i en rökavvänjningsgrupp med start 31 januari kl 10.30-12.00. Det blir åtta träffar, som företagssköterska Viveca Poulsen och distriktssköterska Louise Tamm kommer att hålla i på Laholmshälsan. Gruppen riktar sig till personer, som har. Lever du med en rökare som försöker sluta röka finns det en del du kan göra för att underlätta för honom eller henne: Var stöttande utan att predika. Poängtera att du gärna vill ha ett långt liv tillsammans och visa på praktiska fördelar med att din närstående slutar, till exempel en kalkyl på pengarna du kan spara genom att sluta När begäret sköljer som en våg genom kroppen fungerar det att ha avledande manövrar i beredskap, menar Agneta Hjalmarson. Många gör något som inte tidigare förknippats med rökning går ut och joggar, tar en dusch eller diskar. Träffas i två månader - För många är det lättare att sluta röka tillsammans med en grupp

Gruppsamtal effektiv sluta röka-metod Vårdfoku

 1. Beskriv hur du som hälsopedagog lägger upp ditt arbete när du fått ett uppdrag att starta en sluta-röka-grupp. Tänk på att ditt arbete ska vara projektorienterat. Hur planerar du och lägger upp detta så att gruppdeltagarna blir motiverade att sluta röka, tänk på att krishantering är en relevant och svår del i hälsopedagogens arbete och ack så viktig att planera in i arbetet
 2. Att leda en ny grupp - första veckorna. Dina handlingar som ledare de första veckorna kommer att vara avgörande för hur ditt team levererar på lång sikt. Här gäller det att sätta grunden för er framgång och forma normer gällande arbetet och etablera tydliga mål. Att skapa en arbetsmiljö där gruppmedlemmarna känner sig trygga.
 3. Sluta röka-programmet innehåller verktyg som har en faktadel och en övningsdel. Här följer några exempel ur innehållet: Hitta din egen motivation till att fatta ett avgörande beslut att sluta röka. Hjälp att identifiera de situationer där röksuget uppstår och som är extra svåra för dig
 4. ut till nästa går från att vara rökare till att vara icke-rökare. Denna metod fungerar för vissa men kräver mycket motivation och kan innebära en tuff period med abstinensbesvär. För dig som har försökt sluta röka flera gånger kan nedtrappning fungera.
 5. Hur skulle du som hälsopedagog lägga upp ditt arbete när du fått ett typ av uppdrag att starta en sluta-röka-grupp? Hur skulle du planera och lägger upp detta så att gruppdeltagarna blir motiverade att sluta röka? Stephi­87. Visa endast Fre 21 dec 2012 22:11 #8
 6. sluta röka, eftersom de flesta patienter är mycket angelägna om att det postoperativa förloppet ska gå snabbt och komplikationsfritt (2). Patienter som vårdas inom slutenvården träffar sjuksköterskor varje dag. Sjuksköterskan har därför en viktig roll i arbetet med att hjälpa patienter att sluta röka. RÖKNING OCH OHÄLSA/SJUKDO

Så slutar du röka - Sluta röka med Nicotinell Nicotinel

gör en grupp som man kan lägga folk som är intresserad av att sluta röka. En informationsträff där vi pratar om hjärt-och kärlsjukdomar. Vad som händer med kroppen när man röker Ge gruppdeltagarna uppmuntran och stöd. Regelbundna träff för att hålla igång motivation Personlig träff om någon vill ta upp något privat som vill inte att någon annan ska veta. Öppet klimat där. Rökning en stor hälsorisk 6 Rökning, stress och psykisk ohälsa 7 Ekonomiska konsekvenser 7 Skadeeffekter av snus 8 Nikotinberoendet 9 10 Rådgivning och tobaksavvänjning De flesta vill och kan sluta 10 Processen att sluta röka och snusa 10 Rådgivning och motiverande samtal 11 Rådgivning per telefon 12 Tobaksavvänjning 1 Många börjar röka i grupp, Ofta skapar gruppen en identitet tillsammans, - Att sluta röka är en process och det är viktigt att inte ge upp utan att komma tillbaka

Att sluta röka är en fantastisk investering i dig själv, men det är inte alltid så lätt. Om du har bestämt dig för att sluta röka kan vi hjälpa dig med motivation eller om du vill diskutera hälsoaspekterna av ditt beslut. Vi kan även hjälpa dig med läkemedel som en del i din plan för att sluta röka. Hos Doktor24 får du snabb. Att sluta röka är inte en lika lätt och enkel process för alla. Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för varför rökare vill lägga av med rökningen. Detta undersökte vi utifrån en urvalsgrupp av ungdomar mellan 20-28 år. För att få en ytterligare fördjupad förståels Sluta-Röka-Linjen vid behov. Det andra är den proaktiva tjänsten, då personal från Sluta-Röka-Linjen ringer upp klienten ett antal gånger under behandlingens gång. Den proaktiva tjänsten är mer intensiv och tar därför mer tid och resurser i anspråk än den reaktiva

Skapa en sluta-röka-grupp | Nicotinell; Hur man lära sig svenska; En sluta-röka-grupp är ett bra sätt att komma igång med att försöka sluta röka. Precis som rökandet är en social aktivitet för många rökare, är även att sluta röka en social aktivitet. Här är en sluta-röka-grupp ett utmärkt sätt att bli av med röksuget på Sluta röka med Fråga doktorn. Privat grupp. 237 medlemmar. Välkommen till Fråga doktorns Sluta röka-grupp! Du som vill sluta röka eller snusa är välkommen att vara med. Under våren 2020 kommer gruppen att fortsätta vara öppen trots att det inte finns någon rökavvänjare på plats. Hjälp varandra och ta erfarenhet av de som kommit. Hypnos för att sluta röka är en mycket beprövad metod för rökavvänjning, har du bestämt dig för att sluta röka? Då är Hypnosterapi en fantastisk hjälp. Forskning visar att Hypnos är en effektiv hjälp för att sluta röka.Till skillnad från nikotintuggummin som bara går på det fysiologiska suget. Rehabilitering sport. Träffa.

Skapa ett stödnätverk som hjälper dig att sluta rök

Sluta Röka linjens hemsida Broschyr om att sluta röka Kontaktuppgifter finns här. Tobakshjälpen Region Jönköping har utvecklat ett digitalt hjälpmedel som innebär att du kan få vägledd behandling via nätet. Behandlingen ger dig möjlighet att tillsammans med en tobaksavvänjare göra en plan utifrån dina behov och möjligheter Projektorienterat arbete Sluta röka grupp Hej! Jag studerar Hälsopedagogik och har som uppgift/läxa att starta en sluta röka grupp som ska vara projektinriktad När en attityd är motsägelsefull tex. vi röker fast vi vet att rökning är farligt och kan förkorta livet, vill vi skapa balans i vår attityd. Detta kan vi göra på olika sätt: Sluta röka; Förneka bevisen för att rökning skadar tex kan ge upphov till lungcancer; Motivera rökningen

Att sluta röka - Um

Alla rökare vet att rökning inte är bra för deras hälsa. Mer än tre fjärdedelar av rökarna vill till och med sluta, men tvekar i brist på or Skapa en hållbar vana - gör en hälsoplan. Det kan vara lättare än du tror att byta en dålig vana mot en bra. När du väl bestämt dig för att göra en förändring kan det vara bra att sätta upp realistiska och tydliga mål. Ett sätt kan vara att upprätta ett avtal med dig själv - att göra din egen hälsoplan. Det är bra att.

Support Group . Leta efter en supportgrupp som hjälper dig att sluta röka. De bästa grupperna har en blandning av nya quitters, och människor som har slutat ett tag. Det finns stor styrka och trygghet i en grupp likasinnade människor som alla driver mot samma mål och hanterar samma utmaningar. Den här supportgruppen kan ge dig nytta av. Hur beredd är du av att sluta röka på en skala från 0 till 10? Inte beredd Intervall 0-3 Samtalsfokus: Väcka intresset. Varför ska man sluta? Den som befinner sig här på skalan är inte beredd att sluta och kan inte se några direkta vinster med ett rökstopp. Förklara sambandet mellan rökningen och den eventuella sjukdom patienten har Din läkare kan också styra dig för att stödja grupper, program och andra resurser som hjälper dig. Som du har sett måste sluta röka inte vara skrämmande och omöjligt att göra. Du kan sluta röka med en engagerad, positiv attityd när du försöker tipsen ovanför idag. Du kan överraska dig själv vad du kan uppnå när du har. Sluta-Röka-linjen. På 020-84 00 00 får du kostnadsfritt professionell rök- och snusavvänjning per telefon av specialutbildad personal. Var tredje är rökfri ett år efter att man har ringt

Informationsmaterial - Sluta-Röka-Linjen för dig som

Jag är färdig som rökare, ex-rökare och icke-rökare. Jag är helt enkelt inget alls som har med rökning att göra. Därmed blir bloggen överflödig. Jag hoppas att någon kanske någon gång hittar hit. Du som söker på sluta röka eller Rökning+sjukdomar eller vad det nu kan vara. Jag hoppas att du kan få en knuff i rätt riktning En annan anledning är att man skapar rutiner och vanor kring rökningen vilket försvårar ett rökstopp. Men det är aldrig för sent att sluta röka och din kropp har en fantastisk förmåga att återhämta sig från rökningens skadeverkningar. Längst ner i artikeln kan du göra ett självtest för rökare som visar hur nikotinberoende du är Din vårdcentral: fråga efter en licensierad rökavvänjare. Varför det är viktigt att sluta röka: Rökning ökar risken för många sjukdomar. Det finns över 8 000 skadliga ämnen i cigarettrök. I dag vet vi att omkring 60 av dessa kan orsaka cancer. När du röker ökar pulsen och blodtrycket och dina blodkärl drar ihop sig Sluta röka grupp hälsopedagog. Sluta röka med effektiv ljudbok. Endast 249 kr. Köp den hä Gruppsamtal effektiv sluta röka-metod På vårdcentralen Källstorp i Trollhättan är fler än varannan rökfri ett år efter att ha varit med i en sluta röka-grupp En av de viktigaste saker du kan göra just nu är att påminna människor omkring dig som i dag är den dagen du sluta cigaretter och be om deras hjälp. Detta kan innebära att be en del människor inte röka omkring dig, så att du inte frestas att ge efter för ett begär

Jessicahjert - Samtalsterapi & KBT-behandling KBT-terapeut

Projektorienterat arbete

• Om du vill hänvisa patienten till Sluta-Röka-Linjen kan du t.ex. säga: - Vi jobbar tillsammans med Sluta-Röka-Linjen där du kan få samtal om vad du kan göra för att vara rökfri i samband med operationen. - Vi kan hjälpa till och skicka en remiss till Sluta- Röka-Linjen, så ringer de upp dig Sluta-röka-grupp - Hej! Beskriv hur du som hälsopedagog lägger upp ditt arbete när du fått ett uppdrag att starta en sluta-röka-grupp . Jämför pris på hjälpmedel - Hitta bäst pris innan köpe . Det finns många anledningar till att vilja sluta röka och för att lyckas är det viktigt att hitta sitt en annan är tandhygienist och en. De flesta rökare vill sluta men har svårt att bestämma när de ska göra det. Det krävs en stark motivation för att bryta rökvanan. Den motivationen kan bygga på hälsoskäl, en önskan att bli kvitt beroendet, behov av att minska sina utgifter eller hänsyn till andra människor

Kalles kaviar fyller 60 – här är hans liv i bilder | GT

Hälsopedagogiskt Arbete - Uppgifter Live, Love, Laug

Sluta-röka-linjen går att nå alla vardagar och vissa kvällar på 020-84 00 00. 1177 Vårdguiden har en interaktiva tjänst som heter Rökfri . Tjänsten finns på webben och som app till din. En del kan sluta tvärt på egen hand, andra föredrar en sluta-röka-grupp och några behöver hjälp av nikotinersättningsmedel eller receptbelagda läkemedel som dämpar röksuget. Det bästa alternativet är självklart det förstnämnda men för många är detta också mycket svårt

Grupper; Gravid... Svårt att sluta snusa/rök... Svara Citera Rapportera 10611 13 år sedan. Svårt att sluta snusa/röka. När jag fick reda på det underbara beskedet så bestämde jag men för att om ja inte skulle kunna sluta röka så skulle ja iaf dra ner på det så mycket som möjligt 3. Skapa nya vanor och rutiner för att bryta gamla mönster. 4. Se till att du får skjuts av ett effektivt rökavvänjningsläkemedel. 5. Sluta röka i grupp. Det är lättare om ni är flera vänner eller kollegor som kan peppa och förstå varandra. 6. Undvik situationer som du förknippar med rökning. 7 Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Bjellman, K. Sammanfattning Tobaksbruket har en lång historia, och de tobaksrelaterade sjukdomarna kostar samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall varje år. Andelen rökare minskar stadigt i Sverige, idag röker ca 15 procent av befolkningen Sluta röka med Fråga doktorn. Private group. 225 members. Välkommen till Fråga doktorns Sluta röka-grupp! Du som vill sluta röka eller snusa är välkommen att vara med. Under våren 2020 kommer gruppen att fortsätta vara öppen trots att det inte finns någon rökavvänjare på plats. Hjälp varandra och ta erfarenhet av de som kommit. och tankar kring rökning i ett sluta-röka-projekt. Syftet med projektet, som drivs av tobakspreventiva enheten vid Universitetssjukhuset i Örebro, är att få ungdomar att sluta röka på ett effektivt sätt. Filmen berättar bl.a. hur rökning påverkar kroppen och ger konkreta tips till alla ungdomar som vill sluta röka. Sluta röka

Sluta röka i grupp - start 31 januari - Laholmshälsa

 1. Vårdguiden 1177 hjälper en att hitta vård nära dig eller ger allmänna medicinska råd via telefon och webbsidan. Vård kan till exempel vara både hjälp att sluta med en drog eller en kontakt med psykolog eller kurator. Sluta-Röka-Linjen är en stödlinj
 2. VGR6094 - Sluta röka snusa A3blå avbruten cigg = 3,45:-/st. VGR6095 - Sluta röka-snusa i grupp småkort 70x190 = ca. 2,50:-/st. Tobakshjälpen. VGR16778 - Tobakshjälpen - Information till dig som långvarigt vill sluta med tobak A5-folder. VGR16779 - Tobakshjälpen - Information till dig som långvarigt vill sluta med tobak A4-bla
 3. Personalen får inte heller röka under arbetstid. Det är några av delarna i projektet att göra Karolinska rökfritt. Projektledare är Mariette Veideskog, till vänster. Lena Holmquist, till höger, är sjuksköterska och en av dem som gått i grupp för att sluta röka - och lyckats
 4. Oftast tar det inte heller särskilt lång tid! På endast några få sessioner kan vi oftast föra in en ny inre trygghet i dig och börja skapa en ny lätthet. Hur kan vi med hypnos jobba för att du ska trivas bättre i grupper? Vi jobbar för att du (beroende på vad du behöver) tex ska; 1) Våga ta mer plats. 2) Kunna känna dig mer.
 5. Välkommen att grupptrycka Daniel Radcliffe eller starta ett eget grupptryck för någon annan som behöver en knuff i rätt riktning. Grupptrycket växer. Hela 1003 personer visade sitt stöd för Daniel Radcliffe genom att grupptrycka honom att sluta röka

Sluta Röka Hjälpmedel, Metoder, Tips Zonni

Ge dig själv en ärlig chans att lyckas sluta röka

Hälsopedagogik Studier iFoku

Jag kan sluta röka när jag vill men jag vill inte just nu. Cannabis kan först ge en känsla av förälskelse och sedan en känsla av kärleksrelation, där allt negativt om substansen effektivt sorteras bort. Därför bör diskussionen fokusera på varför du inte vill sluta just nu och hur det ska se ut om du ska sluta Hur uppnår man varaktiga beteendeförändringar i sin personliga utveckling? Hur många gånger har du inte försökt att gå ner i vikt, äta hälsosammare, börja träna regelbundet, lyssna bättre, våga anta nya utmaningar i arbetet, planera bättre, sluta röka, spara pengar varje månad, byta arbete, hitta en bra balans i livet, börja med mindfulness, bjuda hem dina vänner sjukdomar och skador. Primärprevention kan vara individinriktad, gruppinriktad (gentemot grupper i befolkningen) eller strukturinriktad (gentemot samhällsstrukturer). Exempel på individinriktad primärprevention är att hjälpa en individ att sluta röka innan tobaksrelaterad sjukdom har uppkommit. Exempel på gruppinriktad primärprevention ä Jag slutade röka för 8 år sedan , testade allt och alla hjälpmedel.Ingen av dem hade någon effekt.det finns bara ett sätt att sluta röka och det är bara att ha ett riktigt jävlar anamma. Han var med och startade Sluta-Röka linjen på 90-talet. Cigaretter är optimerade för att skada och skapa beroende. De innehåller upp till en femtedel socker, När Ninive von Greiff och Lisa Skogens intervjuade en grupp som nyligen hade genomgått ett tolvstegsprogram

Rökning är betydligt vanligare i socioekonomiskt sårbara grupper. År 2018 var det dubbelt så vanligt bland dem med kort utbildning Om motivationen är stark kan det gå bra att sluta utan hjälp, men en del personer behöver stöd. Motivationsbedömning vid Hjälp att sluta röka, 1177 Vårdguiden. Hjälp att sluta. Att sluta röka kan vara en ensam, plågsam tillvaro. Att då sluta med andra, i en stödgrupp, kan vara en skön livlina. Forskning visar att chanserna att sluta kan öka med stödgruppens hjälp. Den ger dig möjlighet att prata med och utbyta erfarenheter med likasinnade - människor som faktiskt förstår precis vad du går igenom

Att leda en ny grupp - Astraka

Man kan ge varandra utmaningar och sluta i grupp, trots att man ofta är fullkomliga främlingar. Det finns också ett stort antal appar att ladda ner på datorn eller mobilen och idag så har Vårdguiden en alldeles förträfflig app för att sluta röka som man kan få enormt mycket hjälp ifrån Nikotinersättning, sluta röka-grupper och beteendeterapi - gärna via telefon - bör alltid vara enkelt tillgängligt för rökare som vill sluta. Utöka de rökfria miljöerna. Diskussionens vågor gick höga inför att restaurangerna skulle bli rökfria - men när åtgärden väl var genomförd accepterades den snabbt och upattas nu av de allra flesta Kan du inte sluta på egen hand kan du få hjälp av sjukvården. Vissa sjuksköterskor har specialistutbildning för att hjälpa till med detta och ibland kan du komma med i en sluta-röka-grupp. Fysisk träning. Träning i form av promenader är en del av den grundläggande behandlingen. När du får ont ska du försöka gå en bit till innan. Detta är bara min åsikt och en allmän reflektion. Jag vet hur det är att ha ett beroende och att inte kunna sluta. Ps. Har varit rökare men slutade några år innan mitt första barn föddes så jag vet hur det är. Det tog flera år innan jag kände suget efter en cigarett och då var jag aldrig stor-rökare till att börja med Att sluta röka är ett av de viktigaste besluten du kan göra för din hälsa. Den som vill sluta röka behöver ofta stöd i sitt försök. Närstående och andra i samma situation t.ex. i sluta-röka-grupper eller på diskussionsforum på internet kan vara viktiga En del av kakorna är nödvändiga för att sidorna ska fungera.

Bland ohälsosamma levnadsvanor orsakar rökning flest sjukdomar och dödsfall. Förutom cancersjukdomar ökar rökning även förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Att sluta röka är en viktig del av förebyggande och vård av diabetes, hypertoni, kranskärlssjukdomar, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom Du har bestämt dig för att sluta röka, och det är ett stort steg. Klicka dig igenom en 21-stegsplan som hjälper dig lyckas Sluta röka. Något du definitivt bör göra om du vill leva ett hälsosamt liv är att sluta röka. Om du snusar är det naturligtvis en fördel att sluta med det också. Nikotin och tobak ger många negativa effekter för hälsan, och du bör därför sluta så snart du kan med den här typen av produkter Personalen får inte heller röka under arbetstid. Det är några av delarna i projektet att göra Karolinska rökfritt. Projektledare är Mariette Veideskog, till vänster. Lena Holmquist, till höger, är sjuksköterska och en av dem som gått i grupp för att sluta röka - och lyckats

Rökning är fortfarande vanligt och antalet personer som röker är särskilt hög bland ungdomar. I studien utvecklar vi en reviderad version av en befintlig SMS-baserad intervention för studenter och testar effektiviteten av den för gymnasieelever Det är knappast en hemlighet att man sparar pengar eller att ens hälsa blir bättre genom att sluta röka. Däremot är det inte alltid så lätt att göra sig av med ett behov eller en ful vana. Ezee har tagit fram en e-cigarett som kan bli en bra hjälp Fler sätt att sluta röka på. Det går även testa att sluta röka med Sluta röka-linjen på 020-84 00 00 eller så letar du upp interaktiva program på nätet och testar. För en del funkar det med hypnos eller med akupunktur. Det går även att gå med i såna sluta röka grupper eller be läkare skriva ut Champix, som är ett läkemedel. Nikotinberoende är minsann inte att leka med. Det vet den som någon gång försökt att sluta röka. Men kanske kan något så enkelt som motion göra kampen mot nikotinet lite lättare FairSmoke grundades av rökare som ville sluta röka normala cigaretter men som visste hur svår processen kunde vara. FairSmoke skapades med förståelsen av hur det är att vara en rökare. FairSmoke upplevelsen är menad att vara praktisk, prisvärd och användarvänlig, så att du som rökare kan lägga all din fokus på ditt riktiga mål - att sluta röka

Nicorette tillhör en grupp läkemedel som används för att hjälpa dig att sluta röka. Nikotinet i Nicorette lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka • Tveka inte att kontakta Sluta-Röka-Linjen på telefonnummer 020-84 00 00 om du vill ha stöd att sluta! Några korta råd till dig som vill sluta röka direkt: • Gör dig av med cigaretter, tändare och askkoppar. • Ät och drick regelbundet, gärna något extra mellanmål eller en frukt. • Notera hur ditt röksug kommer och går Det heter Upphöra att röka, inte sluta röka. AC säger att det är inte fråga om hjärntvätt- Det utsätts vi redan för från det att vi är små-Börja inte att röka, det är så svårt att sluta-Börjar du röka kommer du att dö och bli fattig-Det är svårt att göra dig av med en vän du haft hela livet

Så långt behöver det emellertid inte gå! Med en sund livsstil känner du dig piggare, ökar du motståndskraften och kan du minska risken för allvarliga åkommor. Vill du gå mot en piggare höst, då hjälper det att äta hälsosamt, mer rörelse och sluta röka och dricka alkohol. Men även bättre sömn och om det behövs gå ner i vikt. Politikerna ger tomma sluta röka-löften. Ylva Johansson och Magdalena Andersson lovar att fixa integrationen på arbetsmarknaden. Men att planera att lösa ett problem är inte detsamma som att faktiskt lösa det, skriver Ann-Charlotte Marteus. Svenska politiker talar år efter år om hur de ska få in utsatta grupper på arbetsmarknaden Den bygger bland annat på annat på en ny undersökning bland drygt 800 rökare. Undersökningen visar att storleken på segmentet rökare som har ett stort eller mycket stort intresse av att sluta röka är 31 procent, medan nästan hälften av rökarna, 49 procent, visar litet eller inget intresse för att sluta röka Ätstörningsmottagningen Örebro. Mottagningen vänder sig till dig med ätstörningsproblematik av typ anorexi, bulimi, hetsätningsstörning eller annan ätstörningsdiagnos. Vi erbjuder behandling i form av stödjande och/eller bearbetande samtal, individuellt eller i grupp