Home

Fotens anatomi ledband

Letar du efter en fotmodell som visar fotens viktigaste ledband (ligament), är denna pedagogiska modell perfekt till dig. Modellen är tillverkad i fotens naturliga storlek och dimensionerna är 23 x 18 x 30 cm. Den väger 0,672 kg och levereras på ett stativ Det som man i dagligt tal kallar fotleden består egentligen av två leder. Lederna kallas övre och nedre språngbensleden. Båda förstärks av kraftiga ledband. I den övre språngbensleden ingår skenbenet och vadbenet från underbenet, och språngbenet som finns i vristen. Vristen kan böjas och sträckas i denna led. Leden är en gångjärnsled Huden öppnas ca 8-10 centimeter över utsidan fotleden. Man letar rätt på de trasiga ledbandsstumparna, stramar upp fot-leden och syr fast ledbandet mot fotledsknölen, oftast via borrkanaler. Man försäkrar sig om att stabiliteten i fotleden är återställd. Som avslutande del inspekteras ibland ledytorna i fotleden me Ledbandsskada på utsidan av fotleden (fotledsstukning) utgör, tillsammans med muskelbristning på baksidan av låret, de vanligaste idrottsskadorna. Ungefär 20-25 procent av alla idrottsrelaterade skador är på ledband på utsidan av fotleden. Skademekanism Fotens leder. Fotleden består egentligen av två leder. Lederna kallas övre och nedre språngbensleden. Runt båda lederna finns kraftiga ledband. I den övre språngbensleden ingår skenbenet, vadbenet och språngbenet som finns i vristen. Vristen kan böjas och sträckas i denna led

Modell av fotens skelett med ledband och akillessenan samt

  1. Den viktigaste uppgiften för fotens muskler är att tillsammans med kraftiga ledband stödja fotvalven. Små muskler på fotens undersida kan böja och spreta tårna. Små muskler på fotens ovansida hjälper till att sträcka tårna
  2. På utsidan av fotleden finns följande tre ledband (ligamen-tum; förkortat lig.): främre ledbandet mellan vadben och språngben (lig. talo-fibulare anterior; TFA) - har störst betydelse för stabiliteten av fotledens utsida; ledbandet mellan hälben och vadben (calcaneus) (lig. calcaneo-fibulare; CF
  3. Fotrotens skelett består av totalt sju ben. Dessa ben är ordnade i en proximal rad och en distal rad. I den proximala raden finns två ben talus och calcaneus. Fotrotens distala rad utgörs av os naviculare , os cuniforme mediale, intermedium och laterale samt os cuboideum. Talus är fotrotens näst största ben
  4. Ont i foten. Smärta i foten placeras på olika ställen beroende på skada eller sjukdom, och drabbar vanligen vristen (fotleden), kring fotknölarna, i eller under hälen, i hålfoten, utsidan av foten, i och under främre tampdynan, mellan tårna och i stortå eller övriga tår. Smärtan beror oftast på överbelastning av muskel, sena.
  5. Alla fyra ligament förhindrar val av foten. Detta är en valgusposition, dvs en ledposition där leden är böjd i sidled-inåt. Ett välkänt exempel är knäets knä-knä-position. Dessutom hämmar det pronation i nedre fotleden, vilket motsvarar en höjd av fotens sidokant samtidigt som den sänker inre kanten av foten
  6. Anatomiskt sett visar fotmodellen en del av skenbenet (tibia), en del av vadbenet (fibula) samt hela foten (pedis) med dess 26 ben. Benstrukturen är mycket realistisk. Dessutom ses alla de viktigaste ledbanden samt några andra viktiga anatomiska strukturer såsom membrana interossea cruruis, akillessenan och senan från m. peroneus longus
  7. Anatomiska fotmodeller och -skelett omfattar fotens och ankelns anatomi. Foten innehåller många ben, ledband, nerver och blodkärl och därför är en modell av foten ofta nödvändig för att man som student eller patient ska kunna förstå hur fotens anatomi hänger samman

Foten Anatomi och andra fakta

Ligamentinstabilitet i fotleden. Fotleden delas in i övre och nedre fotled. Leder består av ledytor, ledbrosk, ledvätska, en ledkapsel och ligament. Det finns olika ligament i fotledskomplexet. De stabiliserar lederna tillsammans med muskler runt fotleden. Ligamenten måste vara tillräckligt starka för att leden ska kunna vara stabil och. Stukad fot (fotledstukning) Anatomi och biomekanik Fotleden bildas av underbenets två ben, tibia och fibula, samt fotens första ben som heter talus. Vid det vridvåld som en fotledsstukning innebär skadar man vanligtvis ledkapsel, ledband och muskelsenor Fotmodell med ledband, muskler, blodkärl och nerver - 9 delar. Fotmodell med 8 avtagbara delarNaturlig storlek Den här anatomiska fotmodellen gör det möjligt att studera fotens anatomi i de ytliga skikten och djupare lager av fotsolen. Med 8 avtagbara delar är alla viktiga muskler, nerver, ligament och ben Operation görs med öppen teknik och endast i undantagsfall med titthålsteknik. Den mest rekommenderade behandlingen är så kallad anatomisk rekonstruktion av de skadade/förlängda ledbanden. Denna operation, som syftar till att skapa stabila och väl fungerande ledband, ger goda resultat i över 90 procent av fallen Fotens struktur är uppbyggd av följande element: Ben och Leder Ligament och Senor Muskler, Nerver och Blodkärl. Fakta om Fötter: Foten har 26 ben, som hålls samman av ledkapslar, ledband, senor och muskler. I dessa leder sker rörelserna plantarflexion (60˚) och dorsalflexion (0˚) Art. interphalangeae hallucis

Akuta ledbandsskador - Ortho Center Skån

BAKGRUND Fotleden bildas av talus, tibia och fibula och är sammanhållen av ledband och ledkapsel. Ledbanden är starkare på insidan av fotleden jämfört med utsidan, vilket återspeglas i frekvensen skador. Över 90 % av alla ledbandsskador sker på utsidan av fotleden. På utsidan av fotleden finns tre ledband: lig. fibulotalare anterius, lig. fibulocalcaneare och lig. fibulotalare [ Relevant Anatomi Ligamentum deltoideum är ett starkt ledband som stabiliserar fotleden på insidan. Ligamentet ligger mellan mediala malleolen och talus baktill samt naviculare framtill. Det är sammansatt av fyra mindre ligament och ligger dessutom i två skikt, ett ytligt och ett djupt. 2 Skademekanis Fotens bågar ger denna funktion, vilket skapar både stötdämpning och stabilitet., Bågarna upprätthålls av ben och leder såväl som av ledband, muskler och senor. När någon av ben, leder, ledband, muskler eller senor är överbelastade uppträder ofta smärta eller skada. Skor med bra bågstöd kan hjälpa till att skydda mot, samt. Fotens funktion och anatomi. Fötterna är människokroppens grund, Lederna hålls ihop av muskler, senor och ledband (ligament). Musklerna och ligamenten håller tillsammans ihop fotens ben (i valv) så att dessa inte sjunker ned, trots kroppens stora belastning uppifrån Lateral ledbandsskada i fotleden utgör 20-25 % (13-56 % 4) Relevant Anatomi genom inåtrotation-supination samt plantarflexion. 1-4 Skademekanismen och det exakta ligamentet som skadas beror på fotens läge och kraftens riktning. Plantarflexion och inversion:.

Anatomi och biomekanik. Vid plantarflektion löper ATFL i stort sett parallellt med underbenets och fotens längsriktning. Vid lateral ledbandsskada med efterföljande instabilitet kan det mediala deltaligamentet klämmas in mellan talus och mediala malleolen och orsaka skador på ledbrosket i övre språngleden Fotens anatomi introduktion Foten består av totalt 26 ben som kan delas upp i 3 olika områden. Skillnaderna mellan människor och fyrbenta vänner är mest uttalade på fötterna. Till skillnad från många fyrbenta vänner, för en normal, säker ställning, behöver människor en fot som vilar på marken med 2 eller 3 poäng Fotens dag - Fakta om fotens egenskaper. Igår var det Fotens dag! Inte en sådan så känd dag kanske, men foten är en väldigt viktig och intressant del av människans anatomi. Här nedan kan du läsa om fotens struktur och information om vår medicinsk fotvårds mottagning. Dina fötter är bland de mest komplexa strukturerna i hela kroppen Den platta fotens ytliga strukturer visas. De interna benen, musklerna, ligamenten och nerverna framställs också av denna högkvalitativa platta fotmodell. En framstående avbildning av en platt fots anatomi. 3B Smart Anatomy förklarad på 90 sekunder

Vid en ledbandsskada i knät är det vanligast att det inre ledbandet skadas när knäleden trycks inåt samtidigt som underbenet vrids utåt. I knät finns ledband på båda sidor, ett inre och ett yttre ledband. Deras uppgift är att hålla underbenet på plats i sidled, i förhållande till lårbenet Vid ledbandsskada i fotleden delas omfattningen av ledbandsskadan in i tre olika kategorier med olika. Fotens Anatomi. Fotens struktur är uppbyggd av följande element: Ben och Leder Ligament och Senor Muskler, Nerver och Blodkärl. Fakta om Fötter: Foten har 26 ben, som hålls samman av ledkapslar, ledband, senor och muskle

Om ledband och ben i mitten av foten inte skadas allvarligt och ben inte är förflyttad från sina normala positioner kan icke-kirurgisk behandling lyckas. kan Lisfranc-operation vara nödvändig för att återställa fotens anatomi. Kirurgi kan innebära placering av plattor och skruvar som kan behöva tas bort senare,. Fotens anatomi - plantar fasciit / hälsporre. Under foten löper en kraftig bindvävsplatta (plantaraponeurosen). Bindvävsplattan löper från hälen och fäster i tårna. Bindvävsplattan har till funktion att stabilisera fotvalvet och foten vid avveckling av steget genera Ledband i ankeln är band av fibrös bindväv, som förbinder tibia och fibulaens malleoli med benens tarsus benämnda astragalus, calcaneus och navicularben. Ankelbanden kan delas in i två grupper: deltoid (eller medial) ligament och laterala ledband. Det finns fyra deltoida ledband och de bor på insidan av ankeln; Sidobligamenten är istället tre och äga rum på ankars utsida media markt symaskin Ledband av fot. En stukad eller vrickad fotled uppstår vanligtvis av att man springer och plötsligt trampar snett, kroppstyngden läggs då på en fot som inte står platt på marken utan ligger på sidan. Det som händer är att de ledband som ska stadga foten slits av eller töjs ut Talokruralled (latin: articulatio talocruralis) eller övre språngbensled är, i människans kropp, en äkta, sammansatt gångjärnsled mellan underbenets två ben, skenben och vadben (), och fotens översta ben, språngbenet (talus).Tillsammans med subtalarleden (art. subtalaris) utgör talokruralleden fotleden ().. I denna artikel redogörs talokruralledens utformning och funktion

Fot. Artros i fot · Bursit - slemsäcksinflammation · Haglunds syndrom · Hallux rigidus · Hallux valgus · Hammartå · Hälsporre. Ungefär 20-25 procent av alla idrottsrelaterade skador är på ledband på utsidan av fotleden. Skademekanism. Skademekanismen är inåtvridning av foten. Foten är ett komplicerat rörelseorgan, namngivna. Fotens skelett Anatomi & Fysiologi - Leder . Fotens Anatomi Fotens struktur är uppbyggd av följande element: Ben och Leder Ligament och Senor Muskler, Nerver och Blodkärl. Fakta om Fötter. Foten har 26 ben, som hålls samman av ledkapslar, ledband, senor och muskler. Fotens konstruktion liknar en bro. Fotens Anatomi Denna högkvalitativa och funktionella modell av armbågsleden i naturlig storlek ger en grafisk demonstration av den mänskliga armbågsledens anatomi och rörelser. Använd denna helt flexibla modell till att demonstrera abduktion, anteversion, retroversion och interna/externa rotationer. Armbågsleden består av en del av överarmsbenet, hela armbågsbenet och strålbenet såväl som. En fot innehåller 26 ben, 20 muskler och 33 leder och 106 ledband och alla dessa behöver göra vad de ska för vi ska ha god funktion i foten Slutstadiet för en fot med Charcots ledskador är ett tillstånd där fotens normala anatomi har Svensk hälso- och sjukvård behöver en diabetesvård

Fotens delar på svenska. Fot (latin: pes) kallas den kroppsdel som på vissa djur avslutar benen och som används till förflyttning. Hos många djur utgör foten ett separat organ bestående av ett eller flera bensegment och vanligtvis naglar eller klor.Undersidan kallas sula eller fotsula Foten är en viktig del av kroppens uppbyggnad.Våra fötter är den grund vi står på och deras. Fakta om Fötter: Foten har 26 ben, som hålls samman av ledkapslar, ledband, senor och muskler ; God kunskap i anatomi och en bra teknik är självklara förutsättningar. Själva utövandet liknar dock mer en. Avslitet ledband fot symtom Akuta ledbandsskador - Ortho Center Skån . Symptom. De kliniska symptomen är karaktäristiska Ofta fot värk efter ansträngning det mest typiska symptomet, kombinerat med stelhet och svullnad. Instabilitet kan vid ledband ledbandsskada vara det enda symptomet, att man har lätt att vricka sig. Vid undersökningen tar man reda på om senan på utsidan av foten är påverkad, och stabilitet i fotleden undersöks Stukad fot - vad du behöver veta när du skadat fotlede. 8 mars, Kategorier Maj Etiketter avslitet ledband, Fast-in ankare, FC-ligament, fotled, Fotledsinstabilitet, fotledsoperation, FTA-ligament, Hypermobilitetssyndrom, Lateral malleol, ledband, Ligamentplastik, skadat ledband Lämna en kommentar på 10 maj Oct 26, · Instruktionsvideo för tejpning av en fotledsstukning av det inre ledbandet Avslitet ledband fot symtom Ledbandsskada i fotleden; Frank dandy outlet - avslitet ledband fot symtom. Anatomi i fotleden - ledbandsskada i fotleden. Av HemmetsJournalPublicerad Artikel 1 av 10 Enkla krysset nr 15 Få hemmetsjournal. Jag har läst och godkänner villkoren. Kan avslitna ledband växa ihop

I'm a runner | Lucka 16

En ledbandsskada i fotleden uppstår ofta när man trampar snett med stor del av kroppsvikten på den skadade foten som viker sig utåt utanför normalt. Ligament i fotleden kan översträckas eller t.o.m. brista som följd av att foten 85 % av alla skador på de övre ligamenten i övre delen av fotleden påverkar de Fotens skelett Anatomi & Fysiolog . Svullna fötter och vrister är vanligt och det finns oftast ingen anledning till oro. Du kanske helt enkelt har stått eller gått mycket. Om dina fötter och vrister däremot förblir svullna under en längre tid, eller åtföljs av andra symptom, kan det vara ett tecken på ett allvarligt hälsoproble genera Tarsus är, i människa, uppsättningen av 7 ben som i varje fot äger rum mellan tibia och fibula nedre extremiteter och de inledande ändarna av de 5 metatarsalerna. Knappar som utgör tarsus är också kända som tarsusben: talusen, calcaneusen, navicularbenet, det kuboidformiga benet, det laterala cuneiformbenet, det mellanliggande cuneiformbenet och det mediala cuneiformbenet

Fotled latin. Talokruralled (latin: articulatio talocruralis) eller övre språngbensled är, i människans kropp, en äkta, sammansatt gångjärnsled mellan underbenets två ben, skenben och vadben (), och fotens översta ben, språngbenet (talus).Tillsammans med subtalarleden (art. subtalaris) utgör talokruralleden fotleden (). Guide - Fotens anatomi - Shoegazing Fotens uppbyggnad — Podiart Om du vill veta mer, svenska hur du kontrollerar cookies, se: Båda förstärks av kraftiga ledband. FÖTTER Våra fötter är de mest brukade och mest missbrukade anatomi av den mänskliga anatomin och en av de fotens källorna till sveda och värk

Foten är en viktig del av kroppens uppbyggnad. Våra fötter är Fotens Anatomi Sammanlagt så finns det: 33 leder, ligament (ledband) och 19 muskler. FOT ANATOMI LEDER - cellulite treatments that work. Fotens funktionella anatomi och dess skador . Tårnas interfalangleder (art. interphalangeae pedis) är mycket lika handens Denna anatomiskt detaljerade modell av fot och underben kan delas in i sex enskilda delar, vilket möjliggör en detaljerad undersökning av foten och fotleden. Fotskelettet demonstrerar inte bara benen utan även muskler, senor, ledband, nerver, artärer och vener på foten Ont I Foten Insidan. Smärtor i fot | tocon.womibestw.com Insidan i foten placeras på olika ställen beroende på skada eller sjukdom, och drabbar vanligen vristen fotledenkring fotknölarna, i eller under hälen, i hålfoten, utsidan av foten, i insidan under främre tampdynan, mellan tårna och i stortå eller övriga tår. Smärtan beror oftast på överbelastning av muskel, sena eller.

Idrottsskador | Idrottsskadeguiden

Så fungerar skelett och leder - 1177 Vårdguide

Airloc är en Bivalva Rigid Guarder för viktiga vristförvrängningar, med anatomisk design Det är justerbart tack vare de integrerade luftkuddarna. Efter akuta lesioner av kapsulära ledband associerade med en viktig svullnad, Airloc Stabilisera fotled, garanterar maximal komfort på resande fot. Airloc består av två plas Fotdeformiteter i systemiske sykdommer: årsaker, symptomer, diagnose, behandling. Alt iLive-innhold blir gjennomgått med medisin eller faktisk kontrollert for å sikre så mye faktuell nøyaktighet som mulig Med distorsion (stukning) avses ett trauma som medför att leden kortvarigt befinner sig utanför sitt normala rörelseomfång, men utan att ledhuvudet går ur led. 6.4.2018 · bakgrund fotledsfrakturer uppkommer genom vridvåld eller sidoriktat våld som kan vara kombinerat med axiellt våld.ett antal olika frakturtyper kan uppkomma beroende på fotens position och våldets riktning i. Lista över ben i människans skelett och Övre nackleden · Se mer » Ben (skelett) Ben i en människas fot. Ett ben är en fast del av skelettet, som består av benvävnad. Ny!!: Lista över ben i människans skelett och Ben (skelett) · Se mer » Blygdben. Blygdbenet (os pubis) är en skelettdel som utgör den främre delen av bäckenet. Ny!! Anatomi och rörelselära inom idrotten. En bens frivändning med full sträckning i fot, knä och höftled Vristhopp med låg intensitet är att rekommendera framför allt i ungdoms och junioråldern. För att stärka upp vadmuskeln samt träna upp förmågan till kortare kontakttider

Så fungerar muskler och senor - 1177 Vårdguide

Knölar på hälarna Ont i hälen - Symptom - diagau.diatradpr.com. Hur tar man bort liktornar och behandlar dem Illustration handla om 3d animeringskoncept för mänskliga inre organ urinvägarna med urinblåsans anatomi. Illustration av bakgrund, organ, hälsa - 18026475 WoolTech är en tekniskt uppbyggd inläggssula för extra stöd och stabilitet av häl och hålfot. Inläggets extra stabila häl- och hålfotsstöd är tillverkat av nylon och skapas ett dynamiskt stöd för foten i belastning. WoolTech är tillverkad av ett dubbellager av EVA skum, ett mjukare och ett stabilare lager för en stabilare och mera stötdämpande sula för alla situationer 390k Followers, 1,327 Following, 5,492 Posts - See Instagram photos and videos from Linda Andersson (@lindasbakskola

Haglunds deformitet / hæl (benkul på hælen) | Råd og

Översättning av ordet fot från svenska till holländska med synonymer, motsatsord, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning Grad 3 = Omfattande ledbandsskada: Den här graden innebär att stukningen leder till att det gör väldigt ont direkt när skadan inträffar och fotleden svullnar upp på en gång. En stukad fot enligt grad 3 betyder att fotens stabiliserande ledband har gått av och inte bara drabbats av bristningar

Fot - Ortho Center Skån

Fotens anatomi och funktion Fötterna är människokroppens grund, Lederna hålls ihop av muskler och senor, men även av ledband (ligament). Musklerna och ligamenten håller tillsammans ihop fotens ben (i valv) stabil sko med bra svikt som hindrar att musklerna i fot och underben får jobba statiskt och därmed blir försvagade Anatomi och biomekanik; En stukad fot kallas även för fotledsdistortion eller fotledsstukning. Att stuka foten är den vanligast förekommande fotskadan och den symtom orsaken till avslitet och funktionsnedsättning. Hälften symtom alla stukningar sker under idrottsutövande och av ledband idrottsskador fot var fjärde en stukad fot

Fotens skelett Anatomi & Fysiolog

Stukad fot - diagnos, rehabilitering och behandling . Anatomi i fotleden - ledbandsskada i fotleden. Fotledens yttersida (lateral) stabiliseras huvudsakligen av tre laterala ledband som alla är starka strukturer av stumma ligament som förbinder fotledens stabiliserande benstruktur med varandra för en optimalt fungerande och stabil fotled Fotens anatomi och delar i korthet. Våra fötter är en ytterst avancerad konstruktion. Här hittar vi hela 66 leder, 38 muskler och senor, 214 ligament och 26 ben, vilket är en fjärdedel av alla ben i kroppen. Varje dag belastar vi våra fötter med uppemot 700 ton sammanlagt, eftersom vi tar mellan 7 000 och 10 000 steg på en dag

Muskel Affischer | Rörelseapparaten | Anatomiplanscher

Ont i foten beror på olika skador, hitta orsaken och få

Vård online vid stukad fot Avslitet här ställs diagnosen vid fotledsstukning Behandling vid stukad fot Egenvård vid stukad fot Anatomi och biomekanik Vilka drabbas av ledband Tidig aktiv behandling ökar inte risken för besvär på lång sikt, till exempel återkommande instabilitet insufficiens Avslitet ledband fot symtom Akuta ledbandsskador; Svea jacka herr - avslitet ledband fot symtom. Anatomi och biomekanik; Zde je nejlepsi program na hekovani phreak-master. This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors Fot Anatomi Bilder. Fot - Ortho Center Skåne Det är många grejer i en fot, alla med sina funktioner ock förmågor. Tår ock muskler ock leder ock valv. Dom finns där av en anledning. Så vilken knöl har kommit på att skor anatomi se ut som båtar med uppåtgående förstäv där tårna bara ligger till ingen nytta Slitna ledband, muskler och senor orsakar smärta, ömhet i palpation och vanligtvis svullnad. Vid brott i II grad är smärtan särskilt stark vid reduktion. En fullständig bristning av ledband leder ofta till instabilitet i leden. Om senan är helt uppbruten, kan muskeln inte köra segmentet av lemmen, eftersom det finns praktiskt taget. Stressfraktur av fotens mellanfotsben ger en stark lokal smärta över frakturområdet. Du får vanligtvis en kraftig svullnad och det är svårt att stödja på foten. Vanliga orsaker . Extensor tendinit orsakas ofta av svaghet i omkringliggande muskulatur till dessa muskelsenor

Fotens Anatomi - Anatomi-lexiko

Fotens uppbyggnad fotens Podiart Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se: Båda förstärks av kraftiga ledband. FÖTTER Våra fötter är de mest brukade och mest missbrukade delarna av den mänskliga anatomin och en av de vanligaste källorna till sveda och anatomi Fotens anatomi; valvbildning ©Elisabethskolan 9 Tvärgående fotvalvet eller förfotsvalvet (trampdynan). Det inre, mediala, längsgående fotvalvet sk hålfoten. Det yttre, laterala, längsgående fotvalvet Stukad fot - vad du behöver veta när du skadat fotlede. 8 mars, Kategorier Maj Etiketter avslitet ledband, Fast-in ankare, FC-ligament, fotled, Fotledsinstabilitet, fotledsoperation, FTA-ligament, Hypermobilitetssyndrom, Lateral malleol, ledband, Ligamentplastik, skadat ledband Lämna en kommentar på 10 maj Oct 26, · Instruktionsvideo för tejpning av en fotledsstukning av det inre ledbandet

Rörlig modell av fotens skelett med ledband - eAnatom

Anatomiska modeller av foten och ankellede

Övning stukad fot Behandla stukad fot » Naprapatlandslage

Start studying Anatomi på svenska. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools OM | Nick Ländqvist. Nick är före detta landslagsgymnast och coach som har sadlat om till Medicinsk- och personlig Tränare med specialitet inom ryggsmärta, funktionell träning, bålstabilitet och stretch. Hösten 2011 startade han Kropontrollen.se. Hans gymnastiska bana avslutads med 3 år på Island där han representerade Island vid. De fyra främsta komponenterna, som tillsammans utgör knäets anatomi, är skelettben, brosk, ledband och menisker. Runt knäleden finns en ledkapsel och sedan muskler. Knäskålen ligger inne i den stora lårmuskeln på framsidan och stabiliserar leden. Lårben och underben binds samman av ledband och muskler ; Anatomi Muskel. 31 64 2 ligament. Medicinsk informationssökning. Fotleden har två sidoledband, det inre och det yttre. Det inre är fäst vid spetsen och främre och bakre delarna av den inre fotknölen och inväxt i båtbenet, det nedre häl-båtbensligamentet, hälbenets utskott (sustentaculum talare) och insidan av språngbenet