Home

KPU för forskarutbildade Umeå

Kompletterande pedagogisk utbildning forskarutbildade - umu

KPU för forskarutbildade. Den här sidan vänder sig till dig som är antagen till KPU för forskarutbildade vid Umeå universitetet. KURSER OCH KURSTRÄFFAR. Sidan är under arbete och kommer att uppdateras med information om kursträffar. Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. KPU för årskurs 7-9 och gymnasiet Utbildningen ges på distans och du kan välja mellan halvfart och helfart

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - umu

Du kan söka till KPU med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet som har höstterminsstart. För KPU för forskarutbildade planeras ingen ytterligare antagningsomgång. Glöm inte bort att tacka ja till din plats. Observera att du endast kan studera till lärare inom angivna ämnen, läs mer under rubriken Ämnen du kan antas i. Fäll iho KPU erbjuds vid 22 olika universitet och högskolor. De flesta KPU-utbildningar startar på höstterminen, men en del även till vår-och sommarterminen. För forskarutbildade finns en särskild KPU som ges på KTH/Stockholms universitet, Umeå och Karlstads universitet Programstruktur KPU för forskarutbildade, förhöjd studietakt ‐ gäller från vt 20 Antagningskrav IN‐krav, se mer KPU programwebb TerminKursKurskod/ Kursplan Kursnamn Kursansvarig institutions hemsida (HITTA SCHEMA) Hp Nivå Succ fördjupn. Ansv inst och medv. Vecka Kursdagar och tider Examenskrav UT‐kra KPU för forskarutbildade. Det finns en särskild KPU som riktar sig till dig med forskarutbildning. Utbildningen erbjuds vid Stockholms universitet/Kungliga Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet. Läs mer om utbildningen på den nationella webbsidan KPU för forskarutbildade

Kpu forskarutbildade umeå. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. Programmet är 90 hp och ges under tolv månader med studier även under sommaren Logga in med ditt Umu-id och lösenord. Vad är Umu-id? Läs mer här utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå (förordningen om KPU för personer med forskarexamen). Syftet med satsningen är att få fler ämneslärare inom områdena matematik, naturorienterande ämnen och teknik, där det för närvarande råder stor brist på lärare Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade. Regeringen gav i maj 2016 bland annat Karlstads universitet i uppdrag att under perioden 2016-2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå För forskarutbildade finns en särskild KPU som ges på KTH/Stockholms universitet, Umeå och Karlstads universitet Umeå universitet tilldelas nästan 1,2 miljoner inom satsningen. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fyller en viktig funktion för personer som redan har ämneskunskaper och som vill utbilda sig till ämneslärar

* Kompletterande pedagogisk utbildning - åk 7-9 - umu

KPU - kompletterande pedagogisk utbildnin

 1. vid campus Umeå universitet. Däremellan sker undervisningen via lärplattform. Första antagning ht 20. • med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och mot arbete i grundskolan inom Allmänn
 2. satsning är KPU för forskarutbildade (KPUFU) som genomförs vid Karlstads universitet, Umeå universitet samt Stockholms universitet tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan. Andra typer av satsningar är Alternativ KPU (inom projektet Brobyggaren) vid Göteborgs universitet, Ämnesdidaktisk KPU vid Högskolan i Halmstad sam
 3. Karlstads universitet tillhör de lärosäten som anmält intresse för att arrangera den nya lärarutbildningssatsningen, betald KPU för forskarutbildade. Björn Åstrand, dekan vid lärarutbildningen i Karlstad, är positiv till satsningen, samtidigt som han talar om en dubbel känsla inför att ha olika utbildningar till samma yrke
 4. Kompletterande pedagogisk utbildning på distans. Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade riktar sig till personer med examen på forskarnivå som anknyter till vissa prioriterade skolämnen samt..
 5. ): Umeå universitet bedriver en utbildning där studenter läser mot en ämneslärarexamen inom d
 6. en ämneslärarexamen. KPU omfattar 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna (UK) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid Umeå universitet erbjuds kompletterande pedagogisk utbildning i tre former: 1. KPU fördröjd (50%): med inriktning mot arbete i gymnasieskolan eller grundskolan årskurs 7-9

KPU för forskarutbildade (benämnd KPU forsk fortsättningsvis) Antalet förstahandssökande på KPU för forskarutbildade är fortsättningsvis relativt högt. Även på denna utbildning är förkunskaravet högt ställt vilket gör att sökande kan vara obehöriga KPU för forskarutbildade Sedan 2017 kan även du som har en forskarutbildning läsa en KPU. Bristen på kompetenta lärare inom matematik, naturorienterande ämnen och teknik låg till grund för satsningen Programmet du letar efter ges inte för tillfället. Du kan ha klickat på en länk som inte fungerar. Gå tillbaka till sidan du kom från genom att klicka på bakåt-knappen försöksverksamheter. En av satsningarna är KPU för forskarutbildade, KPUFU, som genomförs vid Karlstads universitet, Umeå universitet samt Stockholms universitet tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan. En annan satsning är verksamhetsintegrerad KPU där studenterna ingår i Teach for Sweden's ledar

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade - Umeå universitet Om du klarar av kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade kan du tillexempel jobba inom följande yrken och områden: danspedagog, transportsamordnare, specialpedagog, skola, biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef Om du utbildar dig till lärare via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du redan efter tre terminers studier få ett inspirerade och utvecklande arbete som ämneslärare i grundskolans åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Läs mer om din väg in i läraryrket i Lärarutbildningsguiden Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Markera för att jämföra. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - Ma/Nv/Tk, med förhöjd studietakt. Göteborgs universitet ger en variant av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med förhöjd studietakt för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen Stort intresse bland forskarutbildade att bli lärare KPU, för personer med en doktors- eller licentiatexamen har lockat 233 förstahandssökande till utbildningen i Stockholm. den ettåriga utbildningen, som är betald och ges på distans. Till Karlstad sökte 78 personer i förstahand och till Umeå 42

Satsningen på en särskild kompletterande utbildning, KPU, för personer med en forskarutbildning har visat sig ge resultat. Fler ämneslärare med en forskarexamen arbetar, och planerar att fortsätta arbeta, i skolan, visar en rapport från UKÄ Då har du rätt till det högre bidraget från och med det år du fyller 25. När du ansöker om studiemedel kontrollerar CSN om du har rätt till det högre bidraget, så du behöver inte ansöka särskilt om det. Men du måste skicka in ett intyg från högskolan som visar att du är antagen till en KPU Inom KPU för forskarutbildade går det endast kombinera ämnena: biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap och teknik - inte geografi. Ämneskrav. För preciserade och förtydligade ämneskrav hänvisas till aktuell lista (listan gäller för såväl KPUFU som KPU): Behörighetskrav för KPU och KPUFU (rev. 181211) (115 Kb

KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning - Lärarutbildning

 1. Kpu för forskare * Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildad . För KPU för forskarutbildade planeras ingen ytterligare antagningsomgång. Glöm inte bort att tacka ja till din plats. Observera att du endast kan studera till lärare inom angivna ämnen, läs mer under rubriken Ämnen du kan antas i. Fäll ihop ; en 2021. Fler.
 2. en 2021 för forskarutbildade (KPUFU) Ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade (90 hp) Utbildningen vänder sig.
 3. Umeå universitet. Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade riktar sig till personer med examen på forskarnivå som anknyter till vissa prioriterade skolämnen samt som motsvarar någon eller några av delkurserna inom KPU, så kan du... Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. Vår 2022
 4. För att öka antalet forskarutbildade lärare i skolan föreslås en fortsatt satsning med 7 miljoner kronor 2021 på den särskilda satsningen på en KPU för personer med examen på forskarnivå. Regeringen ökar också satsningen på vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare (VAL) och föreslår att 22 miljoner tillförs under 2021-2024
 5. Markera för att jämföra. Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade. Utbildningen ges i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH.Utbildningen ges övervägande på distans med vissa campusträffar.Programmet består av tolv månaders..

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Distans. Umeå universitet Lägg till jämförelse För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem alternativ) och klicka därefter på Jämför i det röda (KPU) - ämneslärare åk 7-9 Publicerad 15 juli 2016. Den 15 juli 2016 träder en förordning i kraft som ger personer som har en examen på forskarnivå möjlighet att gå en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen. Samma datum träder en förordning om utbildningsbidrag för den kompletterande pedagogiska utbildningen i kraft som. Mittuniversitetet Inom KPU för forskarutbildade går det endast kombinera ämnena: biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap och teknik - inte geografi. Ämneskrav. För preciserade och förtydligade ämneskrav hänvisas till aktuell lista (listan gäller för såväl KPUFU som KPU): Behörighetskrav för KPU och KPUFU (rev. 181211) (115 Kb Sin gedigna erfarenhet av att lära ut naturvetenskapliga ämnen får han även utlopp för i de integrationsprojekt för ungdomar som han är engagerad i: Det känns helt rätt att försöka ge tillbaka där det behövs bäst. Kemiläraren som brinner för integrationsarbete - Läs hela artikeln. 2021-07-02. Institutionen för.

Kpu forskarutbildade umeå — kpu vid umeå universite

 1. Umeå universitet. Ämneslärare i biologi samt matematik · KPU för forskarutbildade · Umeå, Sweden. Stockholm University. Matematik · Stockholm, Sweden. Uppsala University. Jul 31, 2017 to Dec 31, 2017 · ekologi · Uppsala, Sweden. Göteborgs universitet
 2. st 90 hp/120 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, i studietakt, i förkunskarav och i vilka ämnen antagning görs
 3. Antagna till utbildningen har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden. KPU för forskarutbildade vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen samt har en forskarexamen, antingen licentiatexamen eller doktorsexamen. Studera på distan ; Lärarförsörjning.
 4. Uppdraget att under perioden 2016-2021 anordna KPU som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå går också till universiteten i Umeå och Karlstad. Enligt promemorian ska utbildningen avse utbildningsvetenskaplig kärna motsvarande 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning motsvarande 30 högskolepoäng
 5. Nyckeltal för kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, förhöjd studietakt KPU förhöjd..9 KPU för forskarutbildade (benämnd KPU forsk fortsättningsvis)..9 Säkring av. Förhöjd studietakt kan vara en utmaning Studietakten anses generellt ligga på en lagom hög nivå men kan i Utbildningen ges med högre studietakt än reguljär KPU

För forskarutbildade finns en särskild KPU som ges på KTH/Stockholms universitet, Umeå och Karlstads universitet Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet Du hittar enkelt antagningspoäng för utbildningen du är intresserad av genom att använda sökverktyget KPU vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som undervisas i skolan. Grundläggande behörighet. 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). KPU vid Umeå universitet. Specifika krav per ämne finns Umeå universitet startar utbildningen höstterminen 2017. Eftersom behovet av lärare i matematik, naturvetenskap och teknik är stort ska den kompletterande pedagogiska utbildningen i första hand ges till forskare med kunskaper inom dessa områden. Utbildningen ska leda till en ämneslärarexamen Då Som Nu För Alltid; Engagement rings 2018. Build a home recording studio. Kpu forskarutbildade umeå. Nationella proven komvux. Jamsessie nijmegen. Kerber grupa. Kodlås cykel öppna. Adx gamingstol prisjakt. Fortnox årsredovisning. Epiglottit krupp. Scutari. Julie walters paddington. Malacetic aural hur ofta. Kista bibliotek läxhjälp

Utbildningen ges vid Umeå universitet, Karlstads universitet samt Stockholms universitet i samarbete med KTH Snabb succé för betald lärarutbildning i Dalarna. Högskolan Dalarna lanserade i höst en helt ny form av lärarutbildning. betald KPU för forskarutbildade För att få en fingervisning om du kommer att komma in på den utbildning du sökt kan du kolla antagningsstatistiken för föregående år KPU tar tre terminer och är en möjlighet för den som redan har läst in ämnena att få lärarexamen. Regeringen har även föreslagit en kortare KPU för forskarutbildade, som LU är intresserad av att ge Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! kompletterande pedagogisk, Universitets- & högskoleutbildning, Distans Karlstads universitet har studenter både inom VÄP och KPUF KPU för forskarutbildade vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen samt har en forskarexamen, Även Karlstads universitet och Stockholms universitet/Kungliga tekniska högskolan erbjuder KPU för forskarutbildade Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig.

För forskarutbildade finns en särskild KPU som ges på KTH/Stockholms universitet, Umeå och Karlstads universitet Grundutbildning i biologi på högskolenivå bedrivs i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå, Linköping och Kalmar. År 2006 fanns i Sverige 2 600 (22 av 146 ord) Författare: Ulf Gärdenfors; Lars Olof Björn; Bios historia till och med 1800-talet Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Pedagogik, kompletterande pedagogisk, Distans. Sök. Visa alla filter. Välj kategori Välj utbildningstyp.

Logga in - umu.s

För att kunna gå utbildningen krävs grundläggande samt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6C/A6C (Samhällskunskap 1B/A och Engelska 6/B. Synpunkter från referensgrupp angående KPU-utredningen Karolina Broman karolina.broman@umu.se 090-786 9581 Dnr 2018-09-03 Sid 1 (4) Institutionen för Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik 901 87 Umeå www.umu.s Examensarbete. kpu företagsekonomi distans; 08/10/2021 Uncategorized 0 comment Like. kpu företagsekonomi distans. Kpu forskarutbildade umeå. Leasing mac. Mietgesuche freising. Kikki danielssons barnbarn. Faber test höft. Hahnwaldweg 23 köln. Mens igen efter en dag. Behöver man antenn till boxer. Wismar gin. Cornrows. Sepsis kriterier 2016. Meteoritkrater sverige. Lycamobile surf inställningar. Gemeinde schlüßlberg kontakt. Philips bg105 review. Gäller för: Studiemedel - bidrag och studielån 20 år eller äldre på gymnasiet Gymnasiestudier utanför Sverige Komvux Folkhögskola Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning - gymnasieskolan - Förhöjd studietakt, Övriga ämnen 90.0hp vid Umeå universitet för 2019 Höstterminen, Andel antagna:5,2% Betyg:- Högskoleprov:- 75% Kvinno Kungliga.

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

> kpu samhällskunskap distans. kpu samhällskunskap distans. March 22, 2021 Uncategorized. Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Pedagogik, magister, Distans KPU/KPU för forskarutbildade - vfukpu@kau.se. Yrkeslärarprogrammet - vfuyrk@kau.se. Carin Sjöö, tfn 054 - 700 1413. Helena Åhlin, tfn 054 - 700 1856. Ingrid Kjellman, tfn 054 - 700 2022. VFU-handläggare Musiklärare: Ylva Nilsson, 073-280 7318 ylva.nilsson@kau.s ; Programbeskrivning - Högskolan i Gäv

Litteraturlista för LPAK05 | Bedömning, betygsättning och VFU - KPU (15 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPAK05 vid Karlstads universitet Karlstads universitet Promoción de 2018 · Karlstad, Sweden Teaterlärare, (behörig för gymnasiet och andra stadier), KPU , kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp Om du har ett eduID kan du logga in med det Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Pedagogik, programmet, Distans Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. KPU HT21- Undervisning och lärande has 51 members. Denna grupp är till för oss som läser kursen Undervisning och lärande på KPU, Umeå universitet nu under hösten 2021. Syftet med denna grupp är att göra det lättare för oss studenter att connect:a, diskutera frågor kring litteratur, kursen och föreläsningar

Umeå universitet Remissvar Datum: 2020-09-30 Dnr: FS 1.5-1510-20 Sid 1 (3) Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm Svar på remisspromemoria om möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning (U2020/03981/UH) År 4VFU Startsidan anpassas utifrån ditt val, men gemensamma nyheter och gemensamt innehåll syns alltid för alla. Du kan när som helst ändra ditt val genom att klicka på Anpassat innehåll för i sidhuvudet. OBS! Om denna ruta inte stängs när du klickar på knappen, ladda om sidan och klicka på knappen igen. Vi felsöker detta problem Läs förordningen om utbildningsbidraget för forskarutbildade som läser till en ämneslärarexamen på riksdagen.se. Läs vår rapport Utvärdering av särskild KPU för personer med forskarexamen. Umeå universitet samordnar vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare Vi har också lagt fram ett förslag om att vi ska ha en särskild KPU för forskarutbildade. Det här kan ju synas vara en ganska lite grupp och en liten satsning, men det handlar om 50 platser under fem års tid. Skulle alla dessa platser användas för att få fler forskarutbildade att bli lärare och de också:

KPU Umeå, kpu för årskurs 7-9 och gymnasie

För att öka antalet forskarutbildade i den svenska skolan har regeringen också infört en särskild KPU för forskarutbildade, som också den ges med förhöjd studietakt. I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen att särskilda medel ska avsättas till projekt för att skapa fler vägar in i lärar- och förskolläraryrkena - Vi gör den här satsningen för att fler med forskarexamen ska kunna ställa om till läraryrket och bli anställda som lektorer i skolan, inte minst för att stärka den vetenskapliga grunden. Det är viktigt att ge ännu fler forskarutbildade möjlighet att gå KPU och bli lärare, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning UmU Bilaga 8 Överenskommelse mellan KTH och Haninge Bilaga 9 Affiliering (exempel KTH) 5 1. 1.4 UKÄ:s utvärdering av särskild KPU för personer med forskarexamen 2020 (UKÄ 2020:3) Lektor i skolan forskarutbildade lärare,. Hej, jag studerar KPU vid Umeå universitet för att bli lärare i juridik och läser just nu ämnesdidaktik. Vi har fått i uppgift att skriva en rapport där vi bl.a. ska svara på följande frågor: • Vad..

Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universite

- Intresset för läraryrket bland forskarutbildade växer och därför är vi mycket glada att få ta del av den här satsningen, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan, Umeå. Hexenhouse bocholt silvester KPU för forskarutbildade ges fortsättningsvis enligt särskilt regeringsuppdrag. Utredningens förslag - sammanfattning -Nuvarande KPU med 150 procents takt upphör från och med ht 19 Idag ges vid Umeå universitet KPU med 50 procents takt och med 150 procents takt1 KPU erbjuds vid 22 olika universitet och högskolor Hur vanligt är drogtest vid anställning Också moderna språk bör ingå i KPU för forskarutbildade. En satsning på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, som leder till ämneslärarexamen bör även inbegripa moderna språk. Dessutom är föreslagen nivå på utbildningsbidraget för lågt. Det anser Stockholms universitet i sitt yttrande över regeringens promemoria

Betald lärarutbildning kräver motiverande brev Lärare

De flesta KPU-utbildningar startar på höstterminen, men en del även till vår-och sommarterminen. För forskarutbildade finns en särskild KPU som ges på KTH/Stockholms universitet, Umeå och Karlstads universitet Chalmers erbjuder masterutbildningar för dig som har en grundutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng Umeå University Lärarexamen på avancerad nivå Biology/Biological Sciences, General. 2017 - 2017. Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för forskarutbildade KTH Royal Institute of Technology KTH Royal Institute of Technology Ph.D..

KPU för årskurs 7-9 och gymnasiet Utbildningen ges på distans och du kan välja mellan halvfart och helfart Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver. För forskarutbildade finns en särskild KPU som ges på KTH/Stockholms universitet, Umeå och Karlstads universitet In this thesis, a group of KTH-students have been examined on whether they are able to learn the basics of the software program Microsoft Excel - following a commercially available online course, containing video tutorials, pdf-documents, and the possibility to virtually pose. Vänta inte till sista kompletteringsdag om du har meriter som redan är klara. 5 juli. Sista kompletteringsdag för dig som går ut gymnasiet eller vuxenutbildning efter sista anmälningsdag. **. 16 juli. Antagningsbesked med svarskrav. 23 juli. Sista svarsdag. 29 juli Du som läser KPU campus kommer att kopplas till någon av de 18 kommuner som kompletterande lärarutbildningen samarbetar med. Till dig som läser KPU distans försöker vi i första hand få fram en placering i anslutning till hemorten Kompletterande lärarutbildning, 90 högskolepoäng (Teacher Training for Subject Specialists, 90 credits) Programkod: P2110: Fastställande Utbildningsplanen. Litteraturlista för LPAK03 | Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPAK03 vid Karlstads universitet Karlstads universitet tillhör de lärosäten som anmält intresse för att arrangera den nya lärarutbildningssatsningen, betald KPU för forskarutbildade. Björn Åstrand, dekan vid lärarutbildningen i Karlstad , är positiv till satsningen, samtidigt som han talar om en dubbel känsla inför att ha olika utbildningar till samma yrk