Home

Film om värdegrund för barn

Skolans värdegrund - om, genom och för - YouTub

 1. I filmen Skolans värdegrund - om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, ge..
 2. i-whiteboards. Efter det fick eleverna redovisa sina ord i grupper om sex stycken. Sedan fick varje elev enskilt välja ut ett ord som de tyckte bäst beskrev innehållet i filmen
 3. Program om värdegrund - 9 tips för förskoleklass till årskurs 6. Claire Brandum. 9 november, 2020. Skriv ut. Värdegrund är alltid ett aktuellt tema. Idag tänkte jag tipsa om ett antal program om vänskap och mobbning som du kan använda i skolan. Program som ger bra diskussioner för förskoleklass till årskurs 6
 4. 1-3 4-6 7-9 alla årskurser Andra världskriget biologi bok demokrati engelska film film i skolan franska fysik för pedagoger förskola förskoleklass genus geografi gymnasiet Hem- och Konsumentkunskap historia hållbar utveckling Idrott och Hälsa kemi känslor matematik media miljö mobbing moderna språk musik naturkunskap NO politik.

Hur tröstar man någon som är ledsen? Bästa kompisarna Efrata och Emmanuel berättar om den gången då Efrata ramlade och slog sig så att hon blödde näsblod. Det är skönt att få hjälp av en kompis när man har slagit sig och det känns bra att vara den som tröstar och hjälper Hur gör man om man bråkar och säger elaka saker som man sedan ångrar? Bästa kompisarna Fabian och Malin berättar om en gång när de blev ovänner. De berättar också om hur mycket de ångrade sig efteråt och hur de sa förlåt till varandra

Jobba med film i undervisningen. Film och Skola har spelfilmer med lärarhandledningar som underlättar undervisningen för lärare. Här hittar du.. för de yngre barnen, framför allt lågstadiet. I de åldrarna pratar man sällan om mobbning, men desto mer om utanförskap, ensamhet och förstås vad ett gott kamratskap är. UR har gjort två serier för åldern 5-10 år om vänskap och mot mobbning - tv-serien Vara vänner och radioserien Hugo och Josefin Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever § 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder Starkt och oerhört smärtsamt om en ung flicka som flyttar till en ny stad med sin far efter att hennes mor dött. I den nya skolan utsätts hon för mobbning och sexuella trakasserier, vilket leder till en upplösning som är omöjlig att glömma. 98 min. Drama Om du var jag Handledning till Om du var jag 3 Filmerna är tänkta att visas för barn mellan åtta och elva år, men det är möjligen de äldre barnen som har störst behållning av dem. Det kan hända att de minsta barnen bara känner igen sig i vissa av filmerna. Du känner din klass och avgör vad det kan ge att arbeta med filmerna

Värdegrund - Tobias klassru

Denna film tar avstamp i begreppet värdegrund och riktar sig till barn i åldrarna 7-9 år. Hur är man egentligen en riktigt bra kompis? En panel om två killar och två tjejer diskuterar och deltar i tre dramatiseringar. Hur gör man när någon pratar illa Lektionsserien kamrat för årskurs 4-6 består av sju lektioner som vägleder klassens arbete med att skapa en gemensam värdegrund. Värdegrundshuset - Kamratserien Steg 1 I den här lektionen får ni arbeta med att skapa klassens Värdegrundshus

Värdegrund i förskola och skola Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin För fler spännande filmer om istiden och de fantastiska djur se Istidens giganter. Vill man skoja till det lite kan man se den humoristiska animerade filmen Ice Age 2 med barnen och diskutera vad som egentligen stämmer med den verkliga istide Perspektiven om, genom och för, som du kan läsa mer om nedanför, kan vara ett stöd för ert arbete med det sammanhållna värdegrunds- och kunskapsuppdraget i förskolan och skolan. Om. Barn och elever ska utveckla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. Det kan handla om. kunskap om statsskickets grunde Skolmaterial. Läroplanen för både förskola och skola slår fast att det är skolans uppdrag att förmedla kunskap och förståelse för de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. I våra skolmaterial hittar du förslag på hur du kan göra det på bästa sätt. Här finns värderingsövningar, filmer, texter och uppgifter som du kan.

Program om värdegrund - 9 tips för förskoleklass till

 1. En film om barnkonventionen som riktar sig till lågstadie och förskola.På unicef.se/skola hittar ni mer material
 2. Kunskap och stöd om mobbning Stöd för skolpersonal Här har vi samlat kunskap i form av webbkurser, podcast och övningar som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper
 3. (Bilden är från Skolverkets film nedan) Förskolans och skolans värdegrund; jag tycker att den är så fin. Jag tycker verkligen om de där fem raderna. Den senaste tiden har jag dock brottats mycket med den, någonting här går inte riktigt ihop för mig. Skolan är en del av Sverige. Detta är skolans värdegrund. Är de
 4. Normer, värden och värdegrund Lgr11: Normer, värden och värdegrund Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Här hittar du alla filmer Ämnesord: värdegrund Järfälla Mediecenters utbud, UR Play Filmtip
 5. ering och trakasserier. Lärare och skolledare behöver: ta fram ordningsregler tillsammans med eleverna (förskolan och vuxenutbildningen undantagna) ge utrymme för elevrådet att arbeta under skoltid; ha samråd med eleverna och vårdnadshavare om frågor som.
 6. eringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig. Se alla artiklar inom ämne mångfald. Artikel. Språk Mångfald
 7. Övningar och tips för förskoleklass och årskurs 1-3 Genom att delta i Aktion Julklappen och arbeta med vårt skolmaterial blandas teori och praktik kring frågor om värdegrund, barns rättigheter samt solidaritet med svaga och utsatta

skolmaterial åk 4-6. Genom att arbeta med Läkarmissionens skolmaterial blandas teori och praktik kring frågor om värdegrund, barns rättigheter och solidaritet med svaga och utsatta. Här finns lektioner och övningar anpassade till årskurs 4-6. Ladda ner material Värdegrundsarbete i förskolan. De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Värdegrunden omfattar: människolivets okränkbarhet. individens frihet och integritet. alla människors lika värde Värdegrund: Det grundläggande värderingar som formar en individs normer och lärare framhäver det förhållningssätt de vill förmedla till barnen, om vuxna visar varandra respekt, skapas en moralisk miljö vilket ger en grund för barnens moraliska utveckling och deras roll som samhällsmedborgare Välkommen till Mina rättigheter. Här kan du hitta information om barnkonventionen och barns rättigheter. Både för pedagoger och barn under 18

Riktlinjer & värdegrund. Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med Fotbollens spela, lek och lär är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet - en tanke som utgår från följande fem riktlinjer. Program om värdegrund för år 7 -9. I det här inlägget tipsar jag om filmer och kortare videoklipp för elever i år 7-9. De lyfter normer och värderingar inom olika områden, till exempel hur man ska behandla varandra på nätet. Få syn på normerna är ett utmärkt diskussionsunderlag om normer Korta filmer om Globala målen för barn i årskurs 2-6. Här finns korta filmer om de Globala målen. Filmerna är 1-2 minuter långa. Till filmerna finns e-lektioner och tidningar med berättelser från olika delar av världen. Agenda 2030 är en plan för hur världen ska bli bättre. Genom de globala målen för hållbar utveckling kan den. För snart 3 år sedan ställde vi oss frågan: - Hur gör vi största möjliga skillnad för barnen? Svaret på frågan blev att vi bestämde oss för att leverera AJABAJA till kommunerna - utan kostnad. Vi har hittills levererat AJABAJA till över 20 kommuner, över 4000 spel. Detta har gjorts möjligts tillsammans med partners

Skolmaterial och kunskap om barns situation. Här hittar du material som kan användas i undervisning om barns rättigheter och barns situation i världen. Livets Lotteri Barnens världskarta Barnkonventionen VR-film om barnarbete Podcast: Rädda Barnen Dokumentär Rättigheter, rasism och diskriminering. Stopp Pedagogiska filmer. Publicerat 23 november, 2012 av Lisa -Lärare, NPF-förälder och lekgruppssamordnare. Life for beginners bjuder på fina animerade filmer för barn som visar på ett enkelt sätt hur kretsloppet och näringskedjor fungerar. Klippen visar också olika djurs livscykler och hur de naturligt lever i sin utemiljö Om polisen. För svenska som andraspråk. Gå till materialet. Hemkunskapspodden Feeder. Kostnadsfritt webbinarium om att arbeta med värdegrund och elevhälsa . Årskurs: 1-3, 4-6, En central del i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö är att alla elever får möjlighet att utveckla goda strategier för sitt lärande Om oss. Vi är föräldrar och andra vuxna som vill lämna över en hållbar värld till våra barn.. Vi påverkar politiken, bildar opinion och ger vuxna verktyg att engagera sig för klimatet.. Vi vill se en politik som tar klimatmålen på allvar.Det är en förutsättning för att ge våra barn en trygg framtid

värdegrund - film i skola

 1. Filmer på UR om kroppen. Bacillakuten på Jag är mamma till fyra barn och jobbar som lärare på världens bästa skola. Är bl.a utbildad till lärare SvA Svenska Symmetri synonymer Tala Taluppfattning texttyper Tid Traditioner tävling UNICEF UR Uttal Vara vänner Vänersborg vänner Värdegrund Världen världsdelar.
 2. Tre kortfilmer för barnens skull. Att komma till Sverige kan till en början kännas som en lättnad, bort från krig och förtryck. Nu börjar en ny episod med att försöka hitta en trygghet för familjen och en framtid i det nya landet, med andra värderingar och en annan samhällsstruktur
 3. Värdegrund: Det grundläggande värderingar som formar en individs normer och lärare framhäver det förhållningssätt de vill förmedla till barnen, om vuxna visar varandra respekt, skapas en moralisk miljö vilket ger en grund för barnens moraliska utveckling och deras roll som samhällsmedborgare
 4. Om Rafiki Rafiki skapar lektioner som bjuder in världen i ditt klassrum. I barns egna berättelser väver vi in viktiga funderingar kring värdegrundsfrågor, barnkonventionen och globala målen. Lektionerna är anpassade för barn i låg- och mellanstadiet. Se filmen om hur lektionerna fungerar
 5. dre grupper och be dem därefter skapa egna skyltareller en Powerpoint som representerar deras syn på sitt samhälles och sin skolas värdegrund. Be också eleverna att, i sin grupp, diskutera och jämföra skyltarna i filmen från Uganda respektive de skyltar de själva skrivit
 6. Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag. Om skolans demokratiuppdrag och arbetet mot rasism
 7. Filmen riktar sig till vuxna som arbetar med yngre barn och de som studerar på t.ex. Barn- och Fritidsprogrammet. Wow - vilken film! Vi tycker att filmen är omfattande om barns utveckling. Den är varm och ger en god känsla. ALLT är bra i filmen när man läser till förskollärare. - Studerande på förskollärarprogrammet i Falu

Du är bäst: Att trösta UR Pla

Uppdrag värdegrund. Värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget är ett av skolans allra viktigaste uppdrag, det upptar hela kapitel 1 i Lgr11 och utgör fundamentet i hela skolväsendet. Alla skolor ska idag ha en Likabehandlingsplan som fungerar som en dokumentation av det praktiska arbetet som utförs i verksamheten Eleverna får insikt om konsekvenserna av att dela och sprida bilder. För vem är materialet? Utbildningsmaterialet är till för skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott. Materialet riktar sig till elever i årskurs 4-9 och gymnasiet

Du är bäst: Att säga förlåt UR Pla

UR Samtiden - Metoo och nu då?: Makten är där pengarna är

Handbok och filmer till stöd för handläggning. Handboken Utreda barn och unga beskriver och kompletterar våra allmänna råd. Till handboken finns även filmer om socialtjänstens arbete med att utreda barn och unga i tjänsten som utgår från bokens delar Lagförslag om självbestämmande och värdegrund. Detaljerade biståndsbeslut, om när beviljade insatser ska utföras, är ett av flera hinder för äldre personers självbestämmanderätt. Det konstaterar regeringen som genom en ändring i socialtjänstlagen (SoL) vill stödja och påskynda den positiva utveckling som pågår i många kommuner Film och medier formar mycket av vår världsuppfattning. I allra högsta grad gäller detta barn och ungdomar. De behöver verktyg för att kunna hantera mediernas bild- och informationsflöde. Film ger möjlighet till förståelse av andra och det annorlunda, till en omprövning av värderingar och attityder Ska du ta emot ett nyanlänt barn? En Film från UR till lärare. Om osynliga sår hos barn som kommer från krigsdrabbade länder. Filmer att se i Språkintroduktion: En kärlekshistoria, av Roy Anderson från 1970. Den första kärleken. Föräldrar som är allt annat än stabila. Fina bilder från Sverige på 1970-talet. Hela filmen ser du här För barn och unga. Ring, chatta eller mejla - alltid öppet - även på natten. Till Bris för barn och unga. För vuxna om barn. Här får du som vuxen stöd och guidning. Läs mer. 50 år av livsviktiga samtal och stärkta rättigheter. Ge barnen en 50-årsgåva så att vi kan fortsätta finnas där dygnet runt

Lediga jobb - IM

Tema: Spelfilmer med handledningar Film och Skol

Vilken värdegrund vilar man då på? Vi tror på allas lika värde - så länge de tycker rätt. Elever i svenska skolor får söka sig vart de vill. Vi har fria skolval så vad socialdemokraterna här gör är att slå in öppna dörrar för att skapa rubriker för sig själv men jag tackar På torsdagskvällen samlades VSK Fotbolls akademi med spelare och ledare. Plats var Filmstaden i centrum och på menyn stod att titta på filmen Tigrar. Filmen introducerades av regissören Ronnie Sandahl som gjort filmen baserat på huvudfiguren Martin Bengtssons bok om resan från ÖSK till den tuffa fotbollsmiljön i Inter för en svensk 16-åring. Efter filmen höll Ronnie tillsammans med. 2020-jul-16 - Utforska Gabriella Henrikssons anslagstavla Undervisning - Värdegrund på Pinterest. Visa fler idéer om undervisning, klassrumsregler, klassrum organisation

I den här kortfilmen är det en flicka som försöker ta sig fram till trappan som leder upp till ljuset, men det är inte lätt när andra människor gärna står i vägen. Hon måste konfrontera dem för att nå. Film- och mediepedagogik Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Värdegrund Filmkrönikan Runt om i vårt samhälle finns många chefer och ledare som är eller har varit scouter. Inte så konstigt kanske att 11 av 12 som har varit på månen, också har varit scouter. I våra stadgar, strategi och verksamhetsplan står allt vi gör på övergripande nivå, allt beslutas självklart på ett demokratiskt sätt på våra [ Material: Värdegrund-matris (se bifogad fil, moment 1) samt bifogade filmer Timglaset, Man gör rätt om man kan och In i ringen i mitten. Denna lektion introducerar ett arbete om Värdegrund som ligger parallellt med övrigt skolarbete. En Värdegrund-matris finns med som klargör målen för eleverna Vision och värdegrund Vår vision Hälsa, vård och omsorg där du är. Visionen visar vår fokusering på hälsa - vi ska jobba förebyggande och se till att så många som möjligt av våra invånare får hjälp i god tid, så att de kan bo kvar hemma längre och bibehålla en god livskvalitet Värdegrund, värdighetsgarantier, värdighetsgaranti, värdighet, värdighet för äldre, äldre I Lunds kommun ska vi erbjuda vård, omsorg, stöd och service som anpassas efter den enskildes behov och ger möjlighet till god livskvalitet

I filmen Få skolan att funka för elever med NPF från Riksförbundet Attention diskuteras just vad man kan göra i skolan för att få elever med NPF att lyckas med sin skolgång. Vi får träffa lärare från Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet och se hur de arbetar pedagogiskt, kollegialt och med skolledning för att skapa en NPF vänlig skola Rinnebäcksskolan är en hälsofrämjande F-6 skola med tillhörande fritidshem, särskolegrupp och autismgrupp. Skolan ligger i den östra delen av Kävlinge RFS värdegrund. För alla inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska denna värdegrund tjäna som stöd för det egna handlandet i och för organisationen. Som frivillig samhällsarbetare utför du ett viktigt och ansvarsfullt samhällsuppdrag. Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som. En man i 20-årsåldern har häktats misstänkt för bland annat våldtäkt mot barn i Rättviks kommun. Övergreppen tros ha pågått i flera år, skriver Dalarnas Tidningar. Mannen misstänks även för flera fall av våldtäkt och övergrepp i rättssak. Han ska ha begått brotten under perioden 2018-2021. Mannen är häktad på sannolika skäl

Värdegrund. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb. hearing Läs upp. Som en gemensam bottenplatta i allt arbete har vi i AcadeMedia en gemensam värdegrund. Vi vilar på begreppen passion, mod och tillit - och vår övertygelse om att tillsammans är vi starkare. Värdegrundens begrepp är väl sammanflätade med vår. Publicerat: 2018-05-22 Internationellt intresse för Malmös arbete med nyanlända elever! Tänk att något så exotiskt som studiehandledning och modersmålsundervisning gjort att många internationella gäster under våren hittat Skåne på kartan och styrt mot Malmö för att få veta mer om vårt arbete med nyanlända elever Vi har specialistverksamheter inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri. Läs mer om dem under rubriken Våra verksamheter. Värdebaserad vård. Vår vision, värdegrund och verksamhetspolicy ligger till grund för vårt arbete med att sätta mål för verksamheten. Vår vision kontaktinformation) omgående, för att informera om vilka insatser som du kan behöva. Utifrån detta utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet. Litteratur Kurslitteratur för kursen Demenssjukdomar samt kursen Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund hittar du på nästa sida

Bolibompaklubben. Avsnitt 153 • 30 min. Barnprogram med Draken och barn som programledare. Nu går det att spara dina favoritprogram! Dina sparade program hittar du sedan i Min lista på startsidan/första sidan på svtplay.se. För mer info se vår artikel. , öppnar annan webbplats. Lägg till i Min lista Film från Uganda: Värdegrund i skolan och i samhället . Syfte: att eleverna får inblick i, Med Livets lotteri kan deltagarna lära sig om de risker som ett barn kan utsättas för och om barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det ger en ökad förståelse för omvärlden och människors livsvillkor. Grundskola

Föreningslivet behöver mer stöd och tydligare riktlinjer

Våga vara dig själv - S A G O K I S T A

Värdegrund för omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad. Dessa värden har utvecklats inom omvårdnadsvetenskapen alternativt bygger de på erfarenhetsbaserad grund Appar för social kompetens och värdegrund. En interaktiv bilderbok för stora som små om barns rättigheter. Appen är fylld av bilder, animationer och ljud som på ett enkelt och kreativt sätt förklarar artiklarna i barnkonventionen. Här hittar du också barnkonventionens 54 artiklar Tema värdegrund. Grundskola 4. Under höstterminen 2021 t.o.m v. 43 kommer vi att arbeta med värdegrundsfrågor, för att skapa ett tryggt fritidshem för alla elever. Vi kommer att fokusera på mjuka värden såsom samarbetsförmåga, och goda relationer Här kan du som är vårdgivare i och utanför Örebro kommun ta del av filmer som bygger på Örebro kommuns egna Introduktionsutbildning i manuell förflyttning och lyftkörkort. Filmerna ska inte ersätta ordinarie utbildning utan ska framförallt användas som ett komplement och stöd i det dagliga arbetet efter genomförd utbildning I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende

Insändare-arkiv - Humanism & KunskapLpfö 98 reviderad 2021 - läroplan för förskolan 98

Tema: Genus Film och Skol

Vår gemensamma värdegrund Alla medarbetare med input från elevrådet har med handledning av Värdeskaparna tagit fram en gemensam värdegrund - med fokus på beteende - Vad vi gör när vi lever efter vår värdegrund. I korthet presenteras den så här: Hedda Wisingskolans Vision Hedda Wisingskolan är början på något stort - en plats för utmaningar Skolproffs lär ut värdegrund. I början av läsåret brukar jag arbeta med värdegrundsfrågor med mina elever. Förutom att det i vår läroplan står att vi i skolan ska utveckla regler för arbete och samvaro i gruppen, är också min erfarenhet att detta är väl investerad tid som underlättar arbetet senare under året. Svenska. Ett viktigt område att arbeta med. Vi har idag repeterat lite om innehållet i filmen idag och lyssnat till morgonpsalmen, Den här filmen kan du ladda hem till klassrummet g Yuomo.se har gjort en kort film om diskriminering och diskrimineringsgrunderna (2:06 min) Hämta här Harvard University har arbetat fram ett associationstest för att fånga människors omedvetna föreställningar om olika grupper. Hämta här: Föreställningar om andra kommer till oss bland annat genom de berättelser vi möter

Kompisverkstan - hur man är en bra kompi

Det är en självklarhet för oss att EQ och värdegrund är något som föräldrar och skola har ett gemensamt ansvar för. Därför har vi tagit fram ett digitalt läromedel för värdegrundsarbetet för barn och elever i åldrarna 5-9 år som innehåller mer än 100 konkreta lektionsplaneringar med filmer, böcker och aktiviteter Nationell värdegrund för äldreomsorgen. I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser. Den nationella värdegrunden handlar om att äldre personer ska få leva ett. Värdegrund - årets film av Norahs fotbollslag Det talas allt mer om värdegrund inom idrotten, hur detta är så otroligt viktigt för tillväxt inom våra föreningar. Att alla behandlas lika, får synas och höras på lika villkor Förskolan Slangbellan står för samhörighet och gemenskap mellan barn, föräldrar och pedagoger. Slangbellan-andan är en livslång känsla som barnen får med sig från sin tid på vår förskola. Arbetet med värdegrunden är enligt pedagogerna på Slangbellan det viktigaste arbete vi har. Värdegrundsarbete handlar om att lära sig vara en bra kompis, ta hand om varandra Värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Du som ledare inom idrotten kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt ledarskap. Det handlar om att se till att det du säger och gör går i linje med det värdegrunden står för

Kamrat - arbeta med värdegrund för åk 4-6 Värdegrunde

I filmen Skolans värdegrund - om, genom och för berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik. Engagerade i världens bästa? Posted in r/sweden by u/udda_boktips • 130 points and 132 comments Stora som små frågor, men alla handlar de om vår. Vår värdegrund. I fotbollsskolan får barn motion, utvecklar sin motorik och blir bättre i fotboll. Lika viktigt är hur barnen är mot varandra. I fotbollsskolan utvecklas goda beteenden mellan barn både på och utanför fotbollsplanen. Svenska Fotbollförbundet har tagit fram material till föreningar att använda på fotbollsskolan. LasseMajas Detektivbyrå är kronologiskt den första filmen om Lasse och Maja, som berättar om hur de träffades, men är i ordningen den femte filmen som skapats om karaktärerna. LasseMajas detektivbyrå har även visats som julkalender 2006. Bakom alla filmer och program finns till dags datum 27 böcker, skrivna av författaren Martin Widmark Kulanpremien ger barn och unga ökad tillgång till det fria kulturlivets utbud. Under 2021 har Kulanpremien tillfälligt utökats till 80 procent av ordinarie pris när kulturaktören kommer till er. Biljetter till föreställningar på kulturaktörens scen kostar 50 kronor per barn. Kulanpremien höstterminen 2021 Det här avsnittet handlar om hur föreningens verksamhetsidé styr vad som ska göras i föreningen, hur föreningens värdegrund kan användas för att bryta ner hur verksamhetsidén omsätts i praktisk handling, hur en verksamhetsplan kan utformas och avslutningsvis om andra styrdokument som en förening kan använda sig av. Titta på filmen nedan som beskriver vikten av att ha en.

Avslutningsfest med Babblarna | Ramlösa FriskolaBoken om SO 1-3 Lärarbok - Linda Engvall - SpiralApa liu, att ange referenser i en text är viktigt för attLektion : MSB – Ellie och Jonas lär sig om eld | lektion

Roliga och pedagogiska barnprogram för barn i åldrarna 2-12 år: ABC-program, sagor, naturvetenskap, tecknad film och mycket annat. Dela sidan : Filmer för vänskap och mot mobbing Dela på Facebook; Dela på Twitter Hitta fler tips på program som passar i arbetet med värdegrund i Claire Brandums inlägg: Program om värdegrund för år f-6 Hjälp till barn och unga Hjälp till barn och unga; Värdegrund och värdighetsgarantier. behov av insatser ska det vara lätt att komma i kontakt med handläggare som tillsammans med dig utreder och beslutar om vilket stöd som är bäst för dig Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut Barnen på Slangbellans äldreavdelning har under hela verksamhetsåret arbetat med ett stort rymdtema. Syftet med tema rymden var att barnen skulle få möjlighet att ta till sig nya kunskaper om rymden. Temat är initierat av barnen som visat stort intresse för rymden då de läst i en faktabok om rymden som finns på förskolan sedan tidigare