Home

Minnesanteckningar mall

Title: Mall för minnesanteckningar Author: marbr Last modified by: Erika Kovácsné Tóth Created Date: 5/28/2018 12:37:00 PM Other titles: Mall för minnesanteckningar /m Föregående minnesanteckningar. Genomgång av alla mötespunkter. Lägg in rubriker från dagordningen. Skriv så koncist och kortfattat som möjligt. För att underlätta för sekreteraren kan ordföranden göra en muntlig sammanfattning efter varje mötespunkt. Mall Minnesanteckningar Last modified by

Mall för minnesanteckningar - Västra Götalandsregione

Minnesanteckningar 2014-02-26 och 2014-02-27 1. Välkomna och presentation av deltagare Peter presenterade arbetsgruppen och deltagarna fick presentera sig själva och de organisationer de representerade vid mötet. Förutsättningar för dagarna gicks igenom och diskuterades. Se även bifogat bildspel. 2. Presentation av Tullverkets nya forme Petra Vainionpää leder kurser i hur man skriver protokoll och minnesanteckningar. Att bli utsedd till att föra anteckningar på jobbmötet är ofta en impopulär extrauppgift men med rätt teknik behöver det inte bli så betungande. Ta del av sekreterarproffsets tips för hur du får ihop bra minnesanteckningar på kort tid Minnesanteckningar, MoM. 12. Minnesanteckningar Mall för minnesanteckningar vid Bromstensskolan . 13. MoM elevmöte Mall att användas vid mer formella möten med vårdnadshavarna. 14. Elevakt Mall att anteckna händelser och möten runt en särskild elev. 15. Elevlogg Mall för att anteckna händelser för olika elever i samma dokument. 16

Välj bland tusentals kostnads fria eller Premium Microsoft Office-mallar för alla händelser eller tillfällen. Kom igång med att starta skolan, arbetet eller familj projektet med ett professionellt utformat ord, Excel, PowerPoint-mall som passar perfekt Mall för minnesanteckningar (word) Word och Powerpoint Det finns Smart Built Environment-mallar för PowerPoint och Word som ska användas för brev, protokoll, PM, presentationer etc. Mallarna är framtagna för Office-paketet på PC Minnesanteckningar ska inte blandas ihop med vad som brukar kallas tjänsteanteckningar. En tjänsteanteckning gör tjänstemannen för att dokumentera uppgifter som har kommit in i ärendet. Det kan till exempel vara en anteckning från ett telefonsamtal där någon ringt till myndigheten för att göra en anmälan Beskriv vilka punkter som mötet kommit fram till som extra viktiga att bevaka Mall Minnesanteckningar Last modified by Postat 2018/03/30 2018/03/30 Kategorier Övrigt Taggar KR Jönköping 3698-17, minnesanteckning, minnesanteckningar, muntlig förhandling, omhändertagande för arkivering, Omhändertagits för arkivering, protokoll, protokollförare, TF 2:12 1 st, TF 2:12 2 st, utkast Lämna en kommentar till Protokollförares minnesanteckningar inte allmän handli

Mall Minnesanteckningar - Västra Götalandsregione

Kontakta Region Dalarna. Region Dalarna Box 712 791 29 Falun Tel: 023-49 00 00 E-post: region.dalarna@regiondalarna.se Officiell webbplats: www.regiondalarna.se Organisationsnummer: 232100-018 Mallen för minnesanteckningar ersätter ytan för handläggare med en yta för dag, tid och plats. Istället för ytan för adressat finns en yta för lista på vilka som är närvarande respektive frånvarande. Minnesanteckningar möte och minnesanteckningar rutin Minnesanteckningar 1 (3) Unrestricted Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se Datum: 2019-01-14 Grupp: Miljö- och samhällsberedningen Tid och plats: 13:30, Gron, Kommunhuset Ledamöter: Mats Annerfeldt (S, ordförande) Stig Jansson (M

Om mallen Avskedande, underrättelse. Det finns inga formkrav på en underrättelse om avskedande men den bör göras skriftligt då det är du som arbetsgivare som måste kunna bevisa att du underrättat den anställde. Du ska lämna underrättelsen minst en vecka före avskedandet. Om den anställde är fackligt organiserad ska du skicka en. Minnesanteckningar Dagens tema: Datum: Plats, tid: Deltagare: Vi diskuterade: • • • • • Vi beslutade: • • Inför nästa träff: • Information på nästa veckokonferens ges av • Inspirationslitteratur tas med av • Laborativ aktivitet förbereds av • Att läsa: • Att göra: • Fika ordnas av • Övrigt Mall för minnesanteckningar i NOSAM Fler mallar Senast uppdaterad: 2021-08-20 13:17. Har du en synpunkt eller fråga om webbsidan? Ta kontakt med webbansvarig här. Fler kontaktuppgifter; Lämna en synpunkt om webbsidan via ett kontaktformulär. Förnamn Efternamn.

2015-01-01. typ av dokument. DNR:000/000. SID . 2 (2) 2015-0. 1-01. typ av dokument. DNR:000/000. SID . 2 (2) 2015-0. 1-01. typ av dokument. DNR:000/000. SID . 2 (2. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det finns en kort minnesanteckning i Bibeln om just detta.; Ingen behöver föras till sjukhus och polisen skriver en minnesanteckning om händelsen.; Den minnesanteckning där Algernon bekräftar att han kände till vidareexporten av en luftvärnskanon till Oman gäller just ett sådant exempel på. 15-Mall Revdatum: - Rev: - Dokumenttitel: Minnesanteckningar - Samrådsmöte Diarienr: - Infoklass: K1 3 (3) Föreningen informationsansvarige är Gabriel Velarde som är kontaktperson i fortsättningen gentemot FUT. Mail till: styrinfobrf@outlook.com kopia till ordförande, Jessika Ahlström, kaitlabb@gmail.co Minnesanteckningar från IMA APT 20-06-04 Info om sommaren IMA fortlever över sommaren, preliminärt ända till vecka 39. De 9 vårdplatser vi har nu har vi tom v 29. Fom vecka 30 drar vi ner till 7 vpl som det ser ut nu. Lokal särskild sjukvårdsledning kommer också bestå över sommaren och bevaka utvecklinge

Snabbare och säkrare med mall för mötesanteckningar

  1. nesanteckningar från APT sparar enheterna själva dessa lokalt
  2. nesanteckningar och dokument. Den här mallen ska användas för Greppa Näringens
  3. nesanteckningar - inte mer än 48 timmar, förslagsvis dagen efter. Datum och plats: Närvarande: A ordförande (roterande

Title: Mall för minnesanteckningar INFO-97 Author: Användare Last modified by: Användare Created Date: 11/22/2012 8:14:00 PM Company: Tekniska Kontore Minnesanteckningar 2017-10-09 Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet styrelsen@i-sektionen.se, www.i-sektionen.se Jesper berättar om valberedningens förlag på tidsplan för rekrytering till Microsoft Word - Mall_Minnesanteckningar kopia.doc Mallar för protokoll och minnesanteckningar. Mall utskottsprotokoll (Word-dokument, 72 kB) Minnesanteckningar utskottsgrupp (Word-dokument, 72 kB) Dokumentmallar. Mall powerpointpresentation (PowerPoint-dokument, 649 kB) Wordmall - dokument (Word-dokument, 68 kB) Wordmall - brev med adresshuvud (Word-dokument, 68 kB

Video: Minnesanteckningar mall Word - denna mall fungerar

- Enklast är om man följer en viss mall vid varje möte. Då slipper man uppfinna hjulet varje gång, säger Petra Vainionpää, språkkonsult som leder kurser i hur man skriver protokoll och minnesanteckningar och är ofta anlitad av organisationer och arbetsplatser. De flesta arbetsplatser har interna uttryck och förkortningar 2016-02-10 1(1) Samordningsförbund Gävleborg Adress: Slottstorget 1, 3 tr. Webbplats: www.finsamgavleborg.se Mall dagordning/minnesanteckningar för styrgrup 201x-xx-xx, dagordning/minnesanteckningar NN-processen. Undvik övriga frågor - sätt istället upp dem till nästa möte så att ni alla har möjlighet att förbereda sig. Dokumentet används som: dagordning (skickas med inbjudan till mötet) underlag för minnesanteckningar (publiceras på intranätet) Skriv i respektive ruta

Canvas verktyg för mindmaps är väldigt enkelt att använda. Vi har försökt göra processen så enkel och så intuitiv som möjligt. Börja med att välja en mall - vi har en omfattande samling exempel som du själv kan anpassa. Klicka sedan på texten för att ändra etiketterna. Anpassa din mindmap efter tycke och smak och byt ut. Dels förekommer minnesanteckningar och dels förekommer tjänsteanteckningar. Reglerna gällande huruvida sådana anteckningar blir allmänna skiljer sig åt. En minnesanteckning är en anteckning som inte i sak medför något nytt till ärendet utan enbart upprepar eller sammanställer sådan information som redan finns, exempelvis genom en promemoria Minnesanteckningar Sida 1 av 1 Typ av möte Datum Informationsmöte markägare och vägföreningar 2017-08-29 Protokollförare Plats Hanna Wimander, Piteå kommun Teknik & Gator Närvarande Sara Holmlund, Pireva (beställare) Lars Hannu, Norconsult (projektledare) Hanna Wimander, Piteå Kommun (bitr. projektledare Minnesanteckningar Sida 1 av 2 Typ av möte Datum Informationsmöte berörda fastighetsägare inom verksamhetsområdet 2017-09-13 Protokollförare Plats Hanna Wimander, Piteå kommun Piteå kommun, Sessionssalen Närvarande Fredrik Minnesanteckninga mall SAM Created Date Protokoll. Ett protokoll ska dokumentera vad som sägs och beslutas på ett möte, så att det inte bara blir en massa prat som inte leder någonstans. Därför är det viktigt att man vid varje möte går igenom föregående mötes protokoll så att man kan se att det som blev beslutat också har blivit utfört. Vid små informella möten kan.

Mallar är i Word- eller PowerPoint-format så du måste ha dessa program på din dator. Dokumentmall, Samverkan i Göteborgsområdet. Presentationsmall Powerpoint, Samverkan i Göteborgsområdet. Inbjudan mall, Samverkan i Göteborgsområdet. Kommunikationsplan, mall. Möten. Kallelse till MÖTE. Kallelse NOSAM. Minnesanteckningar Temagrup MINNESANTECKNINGAR. Förvaltning. Avdelning. 2018-10-04. MINNESANTECKNINGAR. Förvaltning. Avdelning. 2018-10-04. MINNESANTECKNINGAR. Kontaktcenter ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ 042-10 50 00 ∙ kontaktcenter@helsingborg.se. helsingborg.se. Kontaktcenter ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ 042-10 50 00 ∙ kontaktcenter@helsingborg.se. Här finns tips och mall för dig som är förtroendevald med förhandlingsmandat. Ett förhandlingsprotokoll skriver du för att dokumentera det som sagts i en förhandling

Minnesanteckningar Vårdvalsenheten Handläggare Datum Diarienummer Berit Bryske 2020-01-23 HSN/200516 Plats Regionens hus, konferensrum Vega (bifogar mall till närområdesplanen med minnesanteckningarna) 3 Hur ser våra jourområden ut och vad innebär det att ha joure Minnesanteckningar radon, 2013-05-21 Åhörarkopior Tomas Johansson, Anticimex: Radon i ett nötskal Exempel protokoll radonutredning. Under andra mötet medverkade representant från Stockholms miljökontor. Stockholmsmallar för följande skrivelser finns att få på begäran: 1. Redovisning av flerbostadsfastigheter 1 görs av PM, utkast, korrektur och minnesanteckningar, s.k. ar-betshandlingar. Dessa räknas i allmänhet inte som allmänna handlingar så länge de inte har expedierats, d.v.s. avsänts. En handling som har expedierats anses dock som upprät-tad oavsett i vilket skick den befinner sig. Att handlingen u Minnesanteckningar. Efter snart sagt varje jobbmöte ska minnesanteckningar skrivas. Men hur effektiva är de? Det här är en kurs för dig som vill underlätta arbetet - både för dig som skriver och för dina läsare. Med hjälp av några enkla tekniker går det fortare att skriva

Klassiska mötesanteckningar - templates

  1. nesanteckningar. Minnesanteckningarna skrivs inte ut på mallen. På raden Funktion anger du fältnamn, funktioner, villkor, operatorer m m, som bestämmer vad som ska skrivas ut. På raden Villkor anger du fältnamn, operatorer m m som avgör när (om) objektet ska skrivas ut
  2. 2021. Minnesanteckningar LSVO:s verksamhetsgrupp äldre somatik, 210607 Pdf, 204 kB, öppnas i nytt fönster.. Minnesanteckningar LSVO:s verksamhetsgrupp äldre somatik, 210510 Pdf, 191.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Minnesanteckningar LSVO:s verksamhetsgrupp äldre somatik, 210412 Pdf, 202.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Minnesanteckningar LSVO:s verksamhetsgrupp äldre somatik, 210308 Pdf.
  3. nesanteckningar och kvarstående frågor 4. Hälso-, friskvårds- och arbetsmiljöfrågor 5. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor BILAGA 2 - MALL FÖR KALLELSE/PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPP I kallelsen ska anges vad som är beslutsfrågor enligt MBL
  4. nesanteckningar (Word-dokument) Idéfas. Mall förstudieuppdrag (Word-dokument) Förstudiefas. Mall förstudierapport (Word-dokument) Mall projektdirektiv (Word-dokument) Projektutvecklingsfa
  5. nesanteckningar angående de elever som vi diskuterar
  6. nesanteckningar. Dessa dokument är betydligt informellare till sin karaktär och utformning än de handlingar som kallas protokoll
  7. Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-11-12 Närvarande Beslutande: Anna-Lena Sunesson Johan Ahlgren Lena Sharp Srinivas Uppugunduri fram ett förslag till mall med instruktion som bygger på tidigare mallar, med förbättringar . Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-11-12 3(8
Albamv: Mötesprotokoll Mall MötesanteckningarMall för kvalitetsmanual

Klicka på länken för att se betydelser av minnesanteckningar på synonymer.se - online och gratis att använda Västernorrlands projektmodell. Kommunerna i Västernorrlands län använder en gemensam projektmodell. Det finns framtagna mallar för att arbeta med projektmodellen. Mallarna är neutrala men kan anpassas med egen logotyp. Instruktion för hur du gör detta finns längst ned i dokumentlistan här nedan vara minnesanteckningar som tillkommit under handläggningen av ett ärende men som inte tillfört ärendet någon uppgift i sak och som inte bedöms ha något bestående värde när ärendet har färdigbehandlats. RIKSARKIVET • OM GALLRING 7 1.2 VARFÖR GALLRAR MAN Minnesanteckningar Gemensamma Åtaganden, den 24 augusti 2020, via Teams Sida har harmoniserat CIVSAM-mallen med Sidas vanliga NGO-mall. Detta arbete är slutfört och kommunicerades i slutet av juni till SPO-nätverket. CIVSAM-mallen är beslutad av chefsjuriste

Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-05-04 1(7) Regionala cancercentrum i samverkan Beslut: Mallen för uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional representant i Min vårdplan-grupper fastställs, med tillägg att representanten ska rapportera till sitt RCC. 8 Ett exempel på mall för minnesanteckningar ges här. Kategorier Kängurun Inläggsnavigering. Kompetensutvecklingsmodeller - Oskarshamn. Kompetensutvecklingsmodeller. Se även Kängurun - Uppgifter, lösningar och att arbeta vidare med.

Så skriver du snabbt bra mötesanteckningar - Framtidens

Mall för protokoll till styrelsemöte. Ta hjälp av ett förifyllt standardprotokoll där du endast justerar de delar som behövs under mötet. Relaterat. Mall för stadgar BRF. Ladda ner. mall. Mall för protokoll till styrelsemöte MINNESANTECKNINGAR 3 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version Göran Lindberg 2012-10-16 [TRV version] TDOK 2010:20_Mall Minnesanteckningar v. 1.0 Någon undrade varför Banvallsvägen fick ett tillfälligt läge. Marie Minör svarade att det var för att kunna anlägga vägen i ett bättre permanent läge

Dokumentmallar - bromstensskolan

Minnesanteckningar Kontaktsamtal (guide) Plan för återgång i arbete Kartläggning av arbetsuppgifter, planering av deltidsarbete Avstämningar (guide) Rehabkalender Minnesanteckningar Avslutssamtal (mall) Avstämningar (guide) Rutin för dokumentation i rehab -ärenden) Ersättning (FK MINNESANTECKNINGAR 4 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version Löfgren Tomas, UHnvv 2014-12-12 1.0 TDOK 2010:20_Mall Minnesanteckningar v. 1.0 Sedan 2010 har det inte skett några uppdateringar av dessa kommunala trafikflöden. Vid en översyn av dessa data nu i somras på Trafikverket kom man fram till att de

Skapa mer med Microsoft-malla

Mall minnesanteckningar . Mall handlingsplan. Inledning . Att hantera förmodad misskötsamhet är en utmanande uppgift som många gånger också upplevs obekväm och svår Minnesanteckningar från möte med Förvaltningsgruppen av regelverk SVU/SIP den 27 maj 2020 Närvarande : Agneta Rosdahl, Anna Andersson, , Denna mall syns i NPÖ. Ambulans kommer även att kunna ta del av detta när deras teknik är på plats. Sedan tidigare når Falck både NPÖ och Mina planer

Mallar och verktyg för kommunikation - Smart Buil

Minnesanteckningar onlinetimme om livsmedel 30 september Eddie Persson 1 oktober, 2020 Minnesanteckningar onlinetimme om livsmedel 30 september 2020-10-01T08:51:15+00:00 Aktuellt Nu finns minnesanteckningar och mallar för skrivbordskontroll under minnesanteckningar MINNESANTECKNINGAR 4 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Michael Karlsson, Ramböll [DokumentID] [Ärendenummer] TDOK 2010:24_Mall Protokoll v. 0.1 upprättas, vilket kan användas för E4-trafiken vid driftåtgärder eller olyckor på huvudvägen Minnesanteckningar från den 10 november 2020. Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning Nordväst 201010. Samarbete kring nära vård och framtidskontoret 10 november 2020. Vårdsamverkan Skåne 201110 bildspel. Minnesanteckningar och bilagor från den 5 juni 2020 Minnesanteckningar . Miljörådsmöte 29:e mars 2011 kl. 9-12 i Jörgen Lehmann. Närvarande: Gunilla Aronsson, Irene Leonardsson, Kjell Karlsson, Barbro Robertsson, Mats Sandberg, Rita Grandér, Henriette Philipsson, Göran Lyckemark, Rose-Marie Sjöberg och Maria Bodin • Minnesanteckningar ska skrivas enligt kommunens mall • Minnesanteckningar med personuppgifter ska på mötesledarens ansvar hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) • Publicering ska ske på Svedala.se under Aktuellt och under Medborgarmö-te

Minnesanteckningar - Allmän handlin

MINNESANTECKNINGAR, VO-COLLEGE REGIONALT STYRGRUPPSMÖTE 2016-05-10 KL 9-11, LOKAL MAJOREN, HKF Deltagare: omarbetas/kompletteras något för att passa in i den mall som Föreningen VO-college har ställt upp. Susanne Johansson och Birgitta Svensson åtar sig att komplettera me Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International CC Attribution-Share Alike 4.0 Internationa Styrgruppsmöte 5 november 2020, Minnesanteckningar . Närvarande: Anna Thore ordf. Kalmarsundskommissionen , Roger Gustafsson Region Kalmar , Anders fram en kommungemensam mall med förslag till struktur för politiskt tagen handlingsplan. Mycket tid oc Vi använder kakor (cookies) för att samla besöksstatistik och förbättra användarvänligheten. Genom att klicka på Godkänn alla samtycker du till alla kakor från oss och från våra samarbetspartner Minnesanteckningar. Aktiviteter att genomföra (vad, vem, klart senast) Nästa möte. Trädgårdsstadsskolan ( Dymmelkärrsvägen 33 ( 146 50 TULLINGE ( 08-530 624 09 ( www.tradgardsstadsskolan.se . Trädgårdsstadsskolan ( Dymmelkärrsvägen 33 ( 146 50 TULLINGE ( 08-530 624 09 ( www.tradgardsstadsskolan.se . Utbildningsförvaltninge

Minnesanteckningar från verksamhetsråd LSS Datum: 2018-04-03 Plats: Social- och omsorgsförvaltningen Social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en ny mall för ansökan. Mallen kommer läggas ut på utförarwebben inom kort Minnesanteckningar Under projekttiden ska minnesanteckningar föras vid projektmöten och styrgruppsmöten. Minnesanteckningar ska vara tillgängliga så att intressenterna ges möjlighet att följa projektets förlopp. Tidrapportering För uppföljning av personella resurser används mallen för tidrapportering. Läs vidare: Faser och grinda Mall för minnesanteckningar. Mall för tidplan. Mall för kommunikation. Intressent. Primär/ Sekundär. Krav/ Behov. Varför intressent? (Position, relation) Vad önskar intressenten? (formellt, informellt) Intressentens betydelse (Viktighet, bidrag MINNESANTECKNINGAR avtalsuppföljningen sker årligen en uppföljning utifrån en stadsgemensam mall, som kallad verksamhetsuppföljning. Denna uppföljning ägde rum under oktober 2014. Vid föregående avtalsuppföljning bedömde beställaren att avtal och utfästelser Minnesanteckningar verksamhetsombudsträff leg personal 161020 Närvarande: Ragnhild Larsson (Berzelii), Louise Svensson (Leanlink), Bengt Druid Mallen kan även användas av andra arbetsterapeuter men då som ett dokument att ge till brukaren. Då måst