Home

Addnode pressmeddelande

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Addnode Group till 33 632 058 aktier, varav 987 174 aktier av serie A och 32 644 884 aktier av serie B. Addnode Group innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier Andreas Wikholm, divisionschef, Addnode Group Process Management . Telefon: +46 (0) 703 94 42 07, e-mail: andreas.wikholm@addnodegroup.com. Om Addnode Group . Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande. Det framgår av ett pressmeddelande. Förvärvet förstärker Addnode Groups marknadsledande position i Sverige inom kommunaltekniska system och geodatabaserade lösningar för den smarta staden, skriver Addnode. S-Group Solutions är specialiserat på verksamhetsnära GIS-lösningar för kommuner, VA-organisationer och Lantmäteri Addnode. Styrelsen i It-konsultbolaget Addnode har fattat beslut om att genomföra återköp av egna B-aktier, framgår av ett pressmeddelande. Syftet är främst för att möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med genomförandet av Addnode Groups aktiebaserade incitamentsprogram, LTIP 2021 It-konsultbolaget Addnode har utsett sin valberedning inför årsstämman som kommer att hållas den 4 maj 2022. Det framgår av ett pressmeddelande. Valberedningen har följande sammansättning: * Jonas Gejer, utsedd av Aretro Capital Group, valberedningens ordförande. * Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Styrelsen i Addnode Group har beslutat om återköp av egna

Addnode förvärvar programvarubolaget S-Group Solutions som för räkenskapsåret 2020 omsatte 144 miljoner kronor, med ett ebitda-resultat om 27 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande Staffan Hanstorp, ordförande i Addnode Group. Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 7 maj 2020 kl 18.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, STOCKHOLM. Pressmeddelande 30 oktober, 2019 Addnode Groups valberedning utsed Pressmeddelande Ett avtal har skrivits med Addnode om att överlåta samtliga DecernoGruppens aktier i dotterbolagen Decerno, Tekis (inkl. dotter-bolaget Arkiva), Mittbygge och Kartena. Betalning utgörs av nyemitterade Addnode-aktier plus kontanter Pressmeddelande: Addnode Group förvärvar Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig omsättning på 450 MSE

S-GROUP Solutions - Addnode Group förvärvar

  1. Pressmeddelande 16 september, 2016 Addnode Groups valberedning utsedd - för år 201 Addnode Group förvärvar irländska Procad Limited. tis, jun 01, 2021 10:30 CET. Addnode Group meddelar idag att bolaget förvärvar irländska Procad Limited (Procad)
  2. ent IT AB i Malmö, en IT-partner med.
  3. Styrelsen för Addnode Group AB (publ) (Addnode) eller (Bolaget) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 26 april 2018, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 18 juni 2018, beslutat om en riktad nyemission av 3 miljoner aktier av serie B till ett pris om 86 kronor per aktie (Nyemissionen), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 258 miljoner kronor

Addnode köper programvarubolag med 144 miljoner i omsättning. Addnode förvärvar programvarubolaget S-Group Solutions som för räkenskapsåret 2020 omsatte 144 miljoner kronor, med ett ebitda-resultat om 27 miljoner kronor.Det framgår av ett pressmeddelande 16:31 18 juni 2018 Pressmeddelande Addnode Group utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B. #Addnode Grou Aeternum Capital förvärvar aktier av Addnode Groups huvudägare Aretro Capital. mån, maj 24, 2021 08:54 CET. Addnode Group har blivit informerat att Aeternum Capital AS (Aeternum Capital) har förvärvat 285 000 B-aktier och 115 000 A-aktier i Addnode Group AB (Addnode Group) av huvudägaren Aretro Capital Group AB (Aretro Capital) mån, maj 10, 2021 08:00 CET. STOCKHOLM, 10 maj 2021 - Addnode Group har förvärvat programvarubolaget Elpool i Umeå AB. Bolaget omsatte 6 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2019/2020. Förvärvet stärker Addnode Groups erbjudande av digitala lösningar inom samhällsbyggnadsområdet

KÖPER PROGRAMVARUBOLAG MED 144 MLN KR I OMSÄTTNING Placer

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AddNode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument PRESSMEDDELANDE Stockholm, 29 september 2021 Styrelsen för Xavitech AB (publ) (Xavitech) har idag, den 29 september 2021, beslutat att styrelseledamoten Lars Save utses till ny VD och koncernchef för Xavitech. Lars Save tar över med Addnode AB, VD och koncernche Addnode Group signerade idag, 2 oktober, ett avtal om att köpa samtliga aktier i Apricon AB. Addnode Groups affärsområde Design Management, där bland annat Symetri ingår, är marknadsledande leverantör till bygg- och fastighetsbranschen i Norden. Pressmeddelande på Addnodes hemsida-. Addnode förvärvar Scanscot Technology . Addnodes dotterbolag Technia har köpt upp simuleringsexperten Scanscot Technology. Marlène Sellebråten. Simulia, hade en nettoomsättning om 38 miljoner kronor år 2019, skriver Addnode i ett pressmeddelande

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Addnode har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen Julas vd lämnar: Ett bra tillfälle att sluta. Joachim Frykberg. Foto: Evelina Carborn. Jula-koncernens vd Joachim Frykberg lämnar koncernen efter 19 år i bolaget varav de senaste tio som vd. Det framgår av ett pressmeddelande Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk. It-konsultbolaget Addnode utökar sin kreditfacilitet med 500 miljoner kronor till 1,6 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Addnode har ingått avtal om en revolverande kreditfacilitet på 1,6 miljarder kronor med Nordea och SEB

Addnode Group innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier. För mer information, vänligen kontakta: Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group Tel: +46 (0) 72 247 92 01 E-post: lotta.jarleryd@addnodegroup.com Pressmeddelande Stockholm, 23 september 202 Pressmeddelande - 30 September 2021 17:57 Boliden, Addnode Group och Alligator Bioscience prisas för Sveriges bästa årsredovisningar 202

DecernoGruppen blir en del av Addnode . Pressmeddelande Pressmeddelande • Feb 21, 2018 16:51 CET TopoDirekt De tre Addnode Group-företagen Adtollo, Sokigo och Symetri skapar tillsammans en lösning för kommunal MBK-hantering, TopoDirekt It-konsultbolaget Addnode förvärvar polska Budsoft som omsätter 20 miljoner kronor. Med detta förvärv har man nu gått in i den polska marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande. Budsoft är verksamma inom avancerade simuleringar och arbetar med kunder inom många olika branscher så som exempelvis fordons- rymd- och försvarsindustri

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska offentliggöra i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2016 kl. 15.15. För mer information, vänligen kontakta Mittbygge AB levererar e-tjänster för bland annat bygglov och ger via nätet information om att planera, bygga och bo Pressmeddelande 2021-03-08. SWG ingår avtal med Västfastigheter om att digitalisera sjukhusfastigheter i Västra Götalandsregionen. Service Works Global Nordic (SWG), ett dotterbolag till Addnode Group, har efter en upphandling tecknat avtal med Västfastigheter om att leverera digitala BIM-modeller (arkitekt) av Västra Götalandsregionens alla eget ägda sjukhusfastigheter pressmeddelande daterat den 2 juli 2013. En preliminär förvärvsanalys förväntas att meddelas i Addnode Groups delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2013,. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-företaget Addnode har förvärvat irländska Procad Limited. Det framgår av ett pressmeddelande. Prodcad är en Autodeskpartner på den irländska marknaden, med digitala lösningar för design, BIM och produktdata till arkitekter och ingenjörer i bygg- och tillverkningsindustrin

Addnode kommer genomföra återköp av aktier relaterat till

  1. Addnode aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Mid Cap, och med tickern ANOD B. Aktien har ett P/E-tal på 60.2 och P/S-tal på 3.1 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. Addnode utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare
  2. Pressmeddelande: 2020-06-02. Service Works Global, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått förtroendet av Region Gävleborg att leverera en heltäckande lösning för att hantera informationstillgångarna som skapas i såväl byggprocessen som i den löpande förvaltningen med ett livscykelperspektiv i fokus
  3. Cederquist företräder Addnode Group AB (publ) vid förvärvet av Transcat GmbH, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig omsättning på 450 MSEK . Förvärvet betalas med en kombination av kontanter, säljarreverser och B-aktier i eget förvar samt nyemitterade B-aktier. Affären undertecknades och genomfördes den 1 juli 2015
  4. Addnode köper irländskt bolag. It-företaget Addnode har förvärvat irländska Procad Limited. Det framgår av ett pressmeddelande
  5. Addnode (347,5 kr) är ett IT-bolag tillika en av börsens så kallad serieförvävare.På rullande tolv månader omsatte bolaget 3,8 miljarder kr. Största ägare i termer av röster är Staffan Hanstorp & Jonas Gejer som kontrollerar drygt 15% av bolaget
  6. Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 klockan 18.00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17, lokal Bryggarkungen. Insläpp sker från klockan 17.00
  7. Senaste rapporterna. Delårsrapport 2021 Q1 Bokslutskommuniké 2020 Delårsrapport 2020 Q3 Delårsrapport 2020 Q2 Delårsrapport 2020 Q1 Årsredovisning 2019

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk. Valberedningen för Addnode har också meddelat att de vid samma årsstämma kommer att föreslå nuvarande vd Staffan Hanstorp som styrelseordförande för Addnode. Det framgår av ett pressmeddelande. Annons. Mer från Startsidan. Annons. Annons. Till startsidan för Svenska Dagbladet Home > Nyheter & evenemang > Pressmeddelande: Region Gävleborg tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner. Service Works Global, ett dotterbolag till Addnode Group,. Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) (Addnode Group) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 18.00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17. Insläpp sker från klockan 17.00. Rätt att delta i stämman. För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare

Addnode. It-konsultbolaget Addnode har tecknat avtal om att förvärva programvarubolaget S-Group Solutions. Förvärvet omsatte 144 miljoner kronor med ett ebitda-resultat om 27 miljoner kronor för räkenskapsåret 2020. Det framgår av ett pressmeddelande ; Om Addnode Group Addnode Gro Cartesia i Lycksele blir Sokigo. I mars kunde Infotech Umeå berätta att Lyckseleföretaget Cartesia efter en sammanslagning med Tekis bytte namn till TekisCartesia. Nu kommer nästa nyhet på namnfronten. Det nybildade bolaget får namnet Sokigo, meddelar ägarna, börsbolaget Addnode Group som förvärvade Cartesia redan 2002. Geografisk IT

Pressmeddelande 2018-12-03. Symetris affärsområde Facility management, som har ett starkt produkt- och tjänsteerbjudande för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Sverige går nu samman med systerbolaget Service Works Global (SWG). Båda är en del av Addnode Group Addnode förvärvar irländsk Autodeskpartner . Uppdaterad 2021-06-01 . Publicerad 2021-06-01 . It-konsultbolaget Addnode förvärvar den irländska Autodeskpartnern Procad Limited som omsatte cirka 50 miljoner kronor i fjol, enligt ett pressmeddelande. Procad. Creades AB: Creades förvärvar aktier i Apotea Aktiespararn. Jo av den enkla anledningen att Creades ager 5 procent av Tink dom 5 procentens agande i Tink har ett substansvarde alltsa (del av Creades) pa 3 procent. Snacka om overreaktion for 3 procent av bolagets tillgangar ( (30 April 2021) hittar inget som sager att det andrats SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter

Addnode har utsett sin valberedning Placer

Addnode förvärvar programvarubolaget S-Group Solutions som för räkenskapsåret 2020 omsatte 144 miljoner kronor, med ett ebitda-resultat om 27 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande Addnode Group köper S-Group Solutions. Inlägget publicerat: 2021-04-07. Addnode Group har tecknat avtal o Addnode drar tillbaka utdelningsförslag samt aviserar besparingsåtgärder ANNONS. Addnode Group drar tillbaka tidigare lämnat utdelningsförslag och aviserar samtidigt besparingsåtgärder. Nya utdelningsförslaget är noll kronor.. ADDNODE. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addnode förvärvar programvarubolaget S-Group Solutions som för räkenskapsåret 2020 omsatte 144 miljoner kronor, med ett ebitda-resultat om 27 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande ; Addnode IPO, vilka bolag ska börsnoteras inom kort? Vill du lära dig mer om börsintroduktioner eller höra en podcast med intressanta gäster? IPO.se levererar nyheter, information och det viktigaste som du behöver veta om den svenska IPO-marknaden. Vi följer utvecklingen dag för dag Pressmeddelande Partille kommun väljer e-arkiv från Ida Infront LINKÖPING 8 april, 2015 - Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått en order från Partille kommun för ett e-arkiv som kommer att användas av samtliga verksamheter

Addnode köper programvarubolag med 144 miljoner i omsättnin

Valberedning Addnode Grou

DecernoGruppen blir en del av Addnod

Handelsbanken sänker Addnode - här är dagens rekar Handla nu och betala i din takt. Handelsbankens riskchef, i ett pressmeddelande. Välkommen! Full koll på det finstilta kring lån och avbetalning. Vi har Sveriges största sammanställning av Sparkonton. Då du sparar regelbundet har du snart tillgång till en behändig reservkassa Pressmeddelande Stockholm, 1 september 2021. Om Addnode Group Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com Bifogade filer Inbjudan till presentation av Addnode Groups delårsrapport januari - september 2021 Pressmeddelande Stockholm, 7 oktober 202

Addnode Group förvärvar Transcat PLM, en tysk

It-konsultbolaget Addnode utökar sin kreditfacilitet med 500 miljoner kronor till 1,6 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. ANNONS. Addnode har ingått avtal om en revolverande kreditfacilitet på 1,6 miljarder kronor med Nordea och SEB. Kreditfaciliteten. Addnode har utsett sin valberedning Konsultbolaget Addnode har utsett sin valberedning inför årsstämman som kommer att hållas den 6 maj 2021. Det framgår av ett pressmeddelande Pressmeddelande 2020-12-10 . Jernhusen investerar i nytt fastighetssystem med SWG som samarbetspartner. Jernhusen, som äger ett nätverk av järnvägsnära fastigheter i Sverige, har valt att utöka sitt uppdrag hos Service Works Global (SWG), ett dotterbolag till Addnode Group Addnode Group AB. STOCKHOLM (Direkt) It-bolaget Addnode har förvärvat bolaget Intrinsys som säljer programvara och tjänster för att hantera produktlivscykler, PLM. Det framgår av ett pressmeddelande. Köpeskillingen är 119 miljoner kronor kontant vid tillträdet den 1 augusti

Addnode pressmeddelande 202

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addnode har köpt Scanscot Technology, ett bolag som betecknas som en nordisk ledare inom avancerad simulering. Scanscot är baserat i Lund och Göteborg och hade 2019 en nettoomsättning på 38 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande Addnode köper Telekoncept. It-koncernen Addnode köper Telekoncept, ett företag som erbjuder sina uppdragsgivare tjänster och applikationer för att hantera och administrera kontakter och betalningar via telefon, fax och internet. Addnode erbjuder via dotterbolaget Linewise likartade tjänster och verksamheten i Telekoncept kommer att.

Raffinaderiet 3 är en anrik och k-märkt fastighet på bästa läge vid Lund C. Hållbart återbruk och ombyggnation med omtanke ska bevara det gamla sockerraffinaderiets industriella och ursprungliga identitet samtidigt som vi skapar moderna och funktionella kontor. Här har Wihlborgs tecknat fyra avtal med nya hyresgäster som alla ska vara på plats i slutet av 2022 Fredrik Persson har valts till ny styrelseordförande i Ellevio AB. Fredrik har en gedigen meritförteckning och har bland annat arbetat 10 år på ABB och 15 år inom Axel Johnsson-gruppen. Han är idag ordförande för Svenskt Näringsliv och byggbolaget JM och sitter i styrelsen för bland annat Electrolux och ICA-gruppen

AddNode förvärvar drift- och outsourcingbolag AddNode

Pressmeddelande - 30 Juni 2015 08:17. Richard Börjesson ny vd för Visma Consulting. Facebook. LinkedIn. Twitter. Ladda ned som PDF Richard Börjesson har utsetts till ny vd för Visma Consulting AB. Nuvarande vd för Visma Consulting Andreas Wikholm går vidare till ny befattning inom Addnode Group Det framgår av ett pressmeddelande. I början av oktober meddelade Triton att det ägde 89 procent i HIQ, förklarade budet ovillkorat och förlängde acceptperioden för att komma över 90 procents acceptansgrad för att kunna påkalla tvångsinlösen

Addnode Group enters Polish market with acquisition of Budsoft. 2021-09-01 15:35:00. Addnode Group announces today that the company has acquired Polish Budsoft Sp. z o.o. (Budsoft). Budsoft is a leading Dassault Systèmes partner, providing advanced simulation solutions. The company has seven employees and net sales of SEK 20 million STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addnode förvärvar polska Budsoft, ett bolag med sju medarbetare och en nettoomsättning som uppgår till 20 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Budsoft uppges vara specialiserade på avancerad simulering STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-företaget Addnode har förlängt sin kreditfacilitet med 500 miljoner kronor till 1,6 miljarder kronor totalt. Det framgår av ett pressmeddelande. Kreditfacilitetsavtalet har ingåtts med Nordea och SEB och kan användas för att refinansiera befintlig skuld, förvärv och allmänna företagsändamål, framgår det Addnode Group acquires, operates and develops entrepreneur-driven companies that supply software and digital services to markets in which the group have or can achieve a leading position. We are one of Europe's leading suppliers of software and services for design, construction and product data information, and a leading supplier of document and case management systems to public sector clients. Addnode Groups dotterbolag Tekis och Cartesia slogs nyligen samman till ett bolag (TekisCartesia). Från och med den 25 april 2016 heter det nya bolaget Sokigo. Alla deras produkter kommer succesivt också byta namn. I ett pressmeddelande skriver företaget: Namnet Sokigo är spännande och nytänkande. Vi har jobbat med orden Society, Ki och Go Addnode skriver i ett pressmeddelande att man genom förvärvet av Abou blir marknadsledande inom e-tjänster till den kommunala marknaden. Abou har idag 20 medarbetare och erbjuder även lösningar för mobila e-tjänster och processvisualisering