Home

Sjukanmälan Time Care Pool

Time Care Pool. För dig som är vikarie innebär Time Care Pool att du får en egen sida på Internet där du kan ange vilka tider du är tillgänglig för arbete. På din sida kan du även se ditt schema, svara på jobbförfrågningar samt uppdatera din personliga kalender Lägg bara in tid i Time Care Pool (TCP) när du vet att du kan ta ett arbetspass. Din tillgänglighet styr också över hur många pass du får, ju mer tillgänglig desto större är chansen till fler arbetspass. Den tid som du gjort dig tillgänglig på innebär att du lovar att ställa upp och arbeta

För dig som är vikarie - Skellefteå kommu

  1. Manual till Time Care Pool (länk till Datorhjälpen) Manual till Time Care Pool mobilwebb (länk till Datorhjälpen) Lösenord. I manualen för Time Care Pool finns information om hur du hanterar ditt lösenord. Om du inte hittar svar i manualerna kontaktar du din bemanningsenhet. Kontaktuppgifter till bemanningsenheterna. Sjukanmälan
  2. Version: 20.2.0.144 DB Version: 20.2.0.4. Ej inloggad Time Care AB © www.timecare.se Time Care AB © www.timecare.s
  3. Time Care Pool håller reda på hur många timmar som varje vikarie fullgjort vilket betyder att man behöver inte lämna någon timrapport. Dock är det fortfarande viktigt att man håller koll på de tider man har arbetat eftersom de är dessa timmar som måste stämma för att rätt lön sk
  4. Timepool, bokningssystem. Efter att du sökt, varit på anställningsintervju och blivit anställd vikarie hos oss, lägger du in tider när du kan arbeta i vikariesystemet Timepool. Du blir då bokad på pass utifrån den informationen. Du anger vilka dagar och tider på dygnet som du har möjlighet att arbeta. När bemanningsenheten får in.
  5. istrativ enhet, en korttidspool och alla personer som arbetar som vikarier. Den ad

Time Care Planering - Multi Access. Time Care Pool. Tingsryds kommun Box 88 362 22 Tingsryd Telefon: 0477 - 441 00 Besöksadress: Torggatan 12. TimeCare Pool : Åstorps kommun Stängt för uppdatering torsdag 8/11 kl 08 - 17. Visma Window (självservice) TimeCare MA: TimePool: Adato Örkelljunga kommun Stängt för uppdatering onsdag 1/12 kl 13 - 17. Visma.

Redan timvikarie - snabbinfo, genvägar - Härryda kommu

Vid problem med att logga in i Time Care och Time Pool kontaktar du som medarbetare din närmaste chef eller schemaläggare. Sjukanmälan För att göra en sjukanmälan ringer du 016-710 20 20 eller anmäler din frånvaro under Min anställning på Internportalen Länkar till inloggning för personal och förtroendevalda. För att komma åt intern information måste du logga in i våra system. Här finns länkar till inloggning för Intranät och Office 365 Som timvikarie styr du själv när du kan och vill arbeta. Vi lär dig hur du lägger dig tillgänglig i vårt digitala bokningssystem - Time Care Pool. Du får sedan en bokning via ett sms med den information som du behöver. För att ge dig en bra start och stabil grund att stå på, ger vi dig givetvis en introduktion anpassad för ditt arbete Time Care Pool (endast för mobil användning) Logga in på Time Care Pool. Personec HR- och Lönesystem. Logga in i Personec. Medvind. Logga in i Medvind. Här hittar du olika alternativ för att ändra eller få ett nytt lösenord. För att byta lösenord: Gå till sidan för att byta lösenord

Sjukanmälan görs av förälder (gäller ej myndiga elever). All sjukanmälan görs före skoldagens början via Skola24 eller till skolans expedition. Om elev blir sjuk under skoldagen ska vårdnadshavare anmäla detta Sjukanmälan eller anmälan för vård av sjukt barn (vab) Bemanningsenhet Social resursförvaltning: Gårdavägen 2: Kommunal: Så här hanteras din ansökan : Sjukanmälan : Frågor om Time care pool: Bemanningsplanerare: Enhetschef : Bemanningsenhet äldre samt vård och omsorg, Centrum: 0 Adress Saknas: Arbete: Bemanningsenheter.

Manual till Time Care Pool . Du har fått behörighet till Time Care Pool. Gå in på: Vindelns kommuns hemsida Klicka på personal, längst upp Inloggningar digitala verktyg Klicka på Time Care Pool - inloggningssidan . Logga in med ditt användarnamn och lösenordet som du har fått av vikariepoolen Time Care Pool (TCP) är Socialförvaltningens och Barn- och utbildningsförvaltningens digitala vikariehanteringssystem. Att arbeta som TCP-vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad på arbete med kort varsel och du ges möjlighet att arbeta på flera olika. Sjukanmälan . Beställare Time Care Pool 19.1 - Kort version. info@timecare.se. En presentation som visar hur man beställer vikarie och hur man hanterar de krav på information som ligger till grund för beställningen . 1. Startsidan och hur du loggar ut och ändrar lösenord: 2 I Time Care Planering görs kontroll av resurs, d.v.s. resurserna kontrolleras mot bemanningsenheten och hanteras i Time Care Pool. Medarbetarna bokas sedan efter en prioritetsordning, ska sjukanmälan göras både till den egna chefen och till Central Jobba som vikarie. Som vikarie är det viktigt att vara flexibel eftersom du ska kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du kan arbeta på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. I filmklippet ovan kan du till exempel se hur det är att jobba som vikarie inom hemtjänsten här i Kramfors kommun

Time Care Pool. Time Care Pool är det optimala verktyget för vakanshantering som genom integration med Time Care Planering skapar en helhetslösning för organisationens personalplanering. Time Care Pool säkerställer korrekt uppfyllelse av yrkeskategori, kompetens, regler, tillgänglig resurs och LAS, vilket gör det möjligt at Anmäl avbrott Time Care Pool Om du under en period inte kan lägga din tillgänglighet och arbeta i Time Care Pool fyller du i formuläret nedan. Vi lägger då in det i din personliga kalender så du inte får några förfrågningar under perioden du inte kan arbeta Telefon: 0704-320191 (även sjukanmälan) E-post: git.berggren@ale.se eller lena.krantz@ale.se. Öppettider: Vardagar kl. 06 Sjukförsäkringsblankett Pdf, 706 kB. Time Care Pool - inloggning Länk till annan webbplats. Kontaktcenter. Vi svarar gärna på dina frågor! Kontaktcenter Telefon: 0303-70 30 00 E-post: kommun@ale.se.

För dig som redan jobbar som timvikarie - Göteborgs Sta

Manual för TimeCare Pool, 1.3 MB. Manual för Time Care Pool mobilwebb, 837.8 kB. Blankett för sekretess, 143.8 kB, öppnas i nytt fönster. Nyanmälan/ändring av lönekonto hos Swedbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 9. Schemaläggare rapporterar in vakanser och vakanta arbetspass till Time Care Pool. Resurspass går automatiskt över till Time Care Pool. 10. Medarbetaren får sitt färdiga individuella schema med eventuella resurspass senast fjorton dagar innan schemaperioden startar

Ändring av pass i TimeCare Pool Den här tjänsten kräver inloggning. Gäller ändringen sjukanmälan eller borttag av pass ska inte denna tjänst användas , den hanteringen sker istället via Bemanningsenhets telefon 026-17 84 60 (telefontid 06.30-17.00). Behandling av personuppgifter Frågor om e-tjänsten. Starta. Ibland behöver man vara ledig utanför skolloven och då ska du ansöka om ledighet till skolan. Eleven kan beviljas ledigt från skolarbetet upp till tre dagar av mentor. Längre tid ska beviljas av rektor. Fullständigt ifylld ansökan lämnas i ett exemplar till mentor/rektor senast en vecka före ledigheten Time care pool eskilstuna. Time Care planering - schemaläggning och bemanning Time Pool - vikariepool vård- och omsorgsförvaltningen Vid problem med att logga in i Time Care och Time Pool kontaktar du som medarbetare din närmaste chef eller schemaläggare. Lösenordsåterställning. Här kan du aktivera funktionen lösenordsåterställning. Sjukanmäla Lösenord Användarnamn Time Care. Är du anställd av Umeå kommun? Då ska du i första hand besöka intranätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är våra interna sidor för medarbetare. PÅ umea.se finns i första hand information för Umeås medborgare

Time Care Poo

Attest Time Care Pool . Här finns alla poster för vikarier som är bokade via Time Care Pool som skall åtgärdas. Du kan via datumfälten styra vilket intervall du vill se. Inställningar . Via knappen Inställningar kan du lägga till fler fältval samt kolumnordningen. Välj med fältet Notering som har blivit förändrade i Time Care Pool, de får då ett Korr på sig. Det kan även stå Borttag. Detta sker då posten redan är tillstyrkt eller beviljad men blivit borttagen ur Time . 2020-07-31 7 . Care Pool. Posten måste då tas bort manuellt i Självservice HR/Lön av chef Time Care pool hjälper oss att hålla ordning på dina timmar Sjukanmälan sker i tre steg: 1. Ring Bemanningsservice på telefonnummer: 0322-61 70 20, för att en ny vikarie ska kunna tillsättas. 2. Ring arbetsplatsen och meddela att du är sjuk. 3. Rapportera din Sjukanmälan/VAB via självservice på kommunportalen fö

Vikarie i Motala kommun, TimePoo

Bemanningscentralen - Finspångs kommu

Rutin för timavlönade vid övertid i Time Care Pool Förlängt arbetspass över 8 timmar eller den i schemat planerade arbetstiden. Den planerade arbetstiden kan vara över 8 timmar, exempelvis 7.00-16.00 = 8.5 tim - ingen övertid Detta arbete innebär att du är första kontakt vid sjukanmälan, kortare frånvaro, VAB, Du kommer att arbeta i Time Cares schemaplaneringsprogram där du koordinerar och sammanställer avdelningarnas scheman. Likaså kommer du arbeta i Time Care pool där man hanterar timanställd personal

Tingsryds kommun - inloggning för medarbetar

Personec P - Klippa

Logga in som medarbetare - Eskilstuna kommu

Time Care Pool. Intranät för timanställda och vikarier. Till inloggning för Insidan Bemanningen. Synpunkter på sidan? Kontakta webmaster; Sidan uppdaterad 2019-11-28. Till toppen av sidan. Kontakt. Tierps kommun Centralgatan 7, 815 80 Tierp Telefon: 0293-21 80 00 Org nr: 212 000-0266 Kontakta kommunen TIME CARE POOL MOBIL Time Care Mobil är inte en app utan en adress som du söker upp i webbläsaren, och ett tips är att du sparar ner den på din hemskärm i din mobil . Logga in på https://timepool.varberg.se Obs! Är det första gången du ska logga in, måste det ske via en PC eller en dator i kommune Time Care Pool - Mobilwebb Author: Päivi Pitkänen Created Date: 9/26/2018 2:44:38 PM. Time Care Pool är enbart ett bokningssystem. Där av är det viktigt att du loggar in i kommunens lönesystem Personec P, för att säkerställa att dina bokningar genererat Lön. Som timavlönad får du lön månaden efter det du arbetat ; Time Care Pool Lägg in tillgänglig tid i Time Care Pool Länk till annan webbplats. Bemanningens telefonnummer: 0910-58 52 11. Måndag-fredag: 06.30-14.00. Helgdagar: 6.30-13.00. Gör så här. Uppdatera din tillgänglighet kontinuerligt i Time Care Pool; Om behov av vikarie finns på annan arbetsplats bokar bemanningen dig beställningar i Time Care Pool gällande 233 årsarbetare, i januari 2016 är siffran 258 årsarbetare. Detta kan delvis kopplas till volymökningar inom verksamheten och ökad konkurrens på arbetsmarknaden, men kan också kopplas till att utvecklingen mot en effektivare schemaplanering oc

Attest Time Care Pool. • Bokningen ligger kvar i Pool, men i fältet Frånvarande ändras namnet till sjuk. • Ny beställning för samma pass registreras i Pool och ny vikarie bokas på. • Sjukfrånvaro rapporteras genom att trycka på knappen Frånvar Vid sjukanmälan kontakta Visstidsbemanningen snarast. Kom ihåg att friskanmäla dig när du kan börja arbeta igen. När Visstidsbemanningen är stängt så meddelar du först sjukdom till den arbetsplatsen du ska arbeta på. Du når dem via växeln som är öppet dygnet runt, 026-15 40 0 Vaggeryds kommun ligger i nordvästra Småland och har drygt 13 500 invånare. De större tätorterna är Vaggeryd och Skillingaryd. Vår vision handlar om att ge plats för att göra skillnad Time Care Pool I bildningsförvaltningen använder vi oss av vikariehanteringssystemet Time Care Pool för att boka vikarier. Du som vikarie når systemet via timepoolweb2016.katrineholm.se. Skriv in adressen i adressfältet och tryck enter. Det är viktigt att du får med 2016 annars hamnar du i fel databas Sjukanmälan; Fritidshemmet Holken; Ny grundskola i Klippans kommun. Byggprocessen i bilder. Flygbilder över skolbygget; Första spadtaget i bilder; Ljungbyhedsskolan. Rektorernas månadsbrev; Aktuellt på Ljungbyhedsskolan. Tillbakablick 20/21; Ljungbyhedsskolans outdoorprofil; Besökspolicy; Expedition; Sjukanmälan; Skolans Arbetslag. A-lag.

Länkar till inloggning för personal och förtroendevalda

Jobba som timvikarie ale

Time Care Award 2017 går till Tierps kommun, Förskolan. Marie Gustafsson har i Tierps kommun genom sitt långsiktiga arbete infört ett nytänkande när det gäller vilka verksamheter som kan schemaläggas med verktygen Time Care Pool och Time Care Planering Har du frågor, kontakta vikariesamordnare på telefon 0476-550 66 (telefontid klockan 7.00-12.00) eller skicka ett mail till vikariepoolen@almhult.se Time Care Pool och bokning av jobb. Om du får anställning som korttidsvikarie registrerar du dig i programmet Time Care Pool. Där registrerar du själv vilka dagar och vilka tider du är tillgänglig, det vill säga har möjlighet att arbeta. Dagen och tiden du har lagt in att du kan jobba, måste du vara beredd att jobba Välkommen till Kramfors kommun i Höga kusten! Här finns information som hjälper dig som invånare. Info om att flytta hit eller besöka oss finns också

För dig som medarbetare - Strängnäs kommu

Vikariepoolen är en vikarieförmedling som arbetar med uthyrning och rekrytering av pedagogisk personal, kökspersonal och handledare till förskola och skola. Klicka nedan för att boka personal. Du är även välkommen att ringa oss på 08-505 808 00. Boka pedagogiska tjänster Boka kökstjänster lägre sjukfrånvaro och starkare ekonomi. Utmaningen Bergvikens vård- och omsorgsboende öppnade 2013 och är vackert beläget intill en liten skog i centrala Luleå. Boendet har 72 lägenheter och sysselsätter idag 81,86 årsarbetare under tre enhetschefer. Luleå kommun har använt Time Care Planering sedan 1999 och Time Care Pool sedan 2009